POLİMER KİMYADA SINIFLANDIRMA

MENŞEİ

Polimerler, kökenlerine göre biyopolimerler ve sentetik polimerler olarak alt gruplara ayrılabilir. Bu bileşik sınıflarının her biri, kullanımları ve özelliklerine göre daha spesifik kategorilere ayrılabilir.

Biyopolimerler, organizmalardaki organik maddenin çoğunu oluşturan yapısal ve işlevsel malzemelerdir. Biyopolimerlerin önemli bir sınıfı, amino asitlerden türetilen proteinlerdir. Selüloz, kitin ve nişasta gibi polisakkaritler, şekerlerden türetilen biyopolimerlerdir. Poli nükleik asit DNA ve RNA, genetik bilgi taşıyan asılı nükleotidlere sahip fosforile şekerlerden türetilir.

Sentetik polimerler, plastiklerde, sentetik liflerde, boyalarda, yapı malzemelerinde, mobilyalarda, mekanik parçalarda ve yapıştırıcılarda görülen yapısal malzemelerdir. Sentetik polimerler, termoplastik polimerler ve termoset plastikler olarak ikiye ayrılabilir. Termoplastik polimerler arasında polietilen, teflon, polistiren, polipropilen, polyester, poliüretan, Poli (metil metakrilat), polivinil klorür, naylon ve suni ipek. Termoset plastikler arasında vulkanize kauçuk, bakalit, Kevlar ve poliepoksit bulunur . Hemen hemen tüm sentetik polimerler petrokimyasallardan elde edilir .

Kompozitler, tek tek bileşenlerin toplamından farklı özelliklere sahip genel bir yapı oluşturmak için polimerik malzemelerin birleştirilmesiyle oluşturulur.

VİSKOZİTE  

Polimerler uzadıkça ve moleküler ağırlıkları arttıkça, çözünmüş ve sıvı hallerindeki polimerlerin viskozitesi de artma eğilimindedir. Böylece, sentezlenmiş polimerlerin ölçülen viskozitesi, polimerin ortalama uzunluğu, reaksiyonların ilerlemesi ve polimer dallarının hangi yollarla olduğu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. [10]

KAYNAKÇA 

  1. “Polimer Çözeltilerin Viskozitesi” . polimerdatabase.com Erişim tarihi: 2019-03-05 .