BÖCEK ÖLDÜRÜCÜLER

Böcek öldürücüler, dünya çapında kullanılan (değere göre) ikinci en büyük pestisit kategorisidir. Tarihsel olarak, sentetik organik böcek öldürücüler kategorisi dört ana kimyasal gruptan birine bölünmüştür: organoklorinler (örn., DDT veklordan), organofosfatlar (ör., parathion ve diazinon), karbamatlar (ör., karbaril) ve piretroidler (ör., doğal ve sentetik).

1950’lerde keşfedilen çeşitli bileşikler, çeşitli böceklere karşı yüksek toksisiteleri nedeniyle tarımda yaygın olarak kullanıldı. Bununla birlikte, bu kimyasalları bu kadar arzulanan kılan nitelikler, aynı zamanda, bu ürünlerin insanlara son derece zararlı olduğu kanıtlandığından, nihai olarak piyasadan çıkarılmasına da yol açtı. Piretroid adı verilen yeni bir dizi daha az toksik sentetik bileşik bu kimyasalların yerini aldı. Bu bileşikler, krizantem gibi bitkilerde bulunan doğal piretroidlere dayanmaktadır.