BIÇKICI ÇAYI

Yazan: Araş. Yaz. Ali YILDIZ 

Bıçkıcı Çayı, Osmanlı belgelerinde Cemaat-i Bıçkıcıyan adı verilen ve orman emvalini işleyen Bıçkıcı zümresinden adını alan çaydır.

Bıçkıcı Çayı , Gazipaşa’nın kuzeyindeki Karatepe, Şahnalar, Sugözü, Saydere vadilerinden doğar.

2200 metre yükseklikteki Akçalı ve Gölgeli Dağı eteklerinde kurulmuş bulunan, Ekinçalı, Gökkuzluk, Topsekisi, Kaşlılar, Mihrap yaylalarının Sacayak düdeninden batan kar suları Saydere üzerindeki Bodime mevkiinden ortaya çıkarak, Bıçkıcı’nın sol kollarını beslemekte ve bunlar, Şahnalar, Sivastı yamaçlarından süzülen sağ kollar ile birleşerek sahile doğru kuvvetli bir akıntı vermektedir.

Suyun çıktığı bu bölgenin eski adları Şahnalar ve Kurukarı’dır.

KURUKARI adının kadın ile ilgisi olmayıp, Orhun Kitabelerinde adı geçtiği şekilde YUKARI, İLERİ anlamlarını ifade ettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. 

Şahna sınır muhafızı demektir. Gerçekten de bu günkü yeri itibari ile bile Gazipaşa’nın kuzey sınırlarını teşkil eden bu bölge adına, Kars’ın bir sınır köyü adı olarak da rastladık. Konumuz dışında olmakla birlikte gerek Şahnalar , gerekse Kurukarı adının Gazipaşa’daki yerel dilin Orta Asya’ya dayanan kökenleri için önemli ip uçları verdiğini görmekteyiz.

BIÇKICI ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER

Gazipaşa içme suyunun da temin edildiği bu günkü Sugözü eski adı KURUKARI(Tarihi metinlerde YUKARI anlamında) olan ana damarı, Karatepe ve Hayrados kolları desteklemektedir. Bu akarsu üzerinde incelememize konu teşkil eden iki tane köprü vardır :

BIÇKICI KÖPRÜSÜ

Bıçkıcı Çayı üzerinde 30 yıl kadar önce Gazipaşa Alanya bağlantısını sağlayan ve bu gün gelişli gidişli iki köprü inşa edilmiştir. Bu betonarme köprüler inceleme dışıdır. Biz bu gün yıkık durumda olan eski Taş Köprü yani Selçuklu sonu-Beylikler Dönemi eseri olan tarihi köprüyü ele aldık.

HAYRAT – İNCEĞİZ KÖPRÜSÜ

Bıçkıcı üzerinde Gazipaşa İnceğiz yolunun ana yoldan ayrıldığı 17. kilometrede iki köprü daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi Köy Hizmetleri tarafından son yıllarda yapılan betonarme köprüdür. Diğeri ise Selçukluların yıkılmasından sonraki beylikler döneminde yapılmış olan taş köprü-HAYRAT- köprüsüdür. Hayrat Köprüsü; Bıçkıcı Çayı üzerinde olup incelememize esas teşkil eden ikinci Taş Köprüdür.

İLGİLİ KONULAR :

1 – KALADIRAN ÇAYI

2 – DELİCE ÇAYI 

3 – HACIMUSA ÇAYI