AFRİKA

 

Afrika
Afrika (ortografik projeksiyon) .svg
Alan 30.370.000 km 2 (11.730.000 mil kare) ( 2. )
Nüfus 1,275,920,972 [1] [2] (2018; 2. )
Nüfus yoğunluğu 36,4 / km 2 (94 / sq mi)
GSYİH  ( PPP ) 6,84 trilyon ABD doları (2021 tahmini; 4.) [3]
GSYİH  (nominal) 2,49 trilyon ABD doları (2021 tahmini; 5’inci ) [4]
Kişi başına GSYİH 1.860 ABD Doları (2021 tahmini; 6. ) [5]
Demonym Afrikalı
Ülkeler 54 + 2 (tartışmalı)
Bağımlılıklar
Diller 1250-3000 yerel dil
Zaman dilimleri UTC-1 için UTC + 4
En büyük şehirler En büyük kentsel alanlar :

 • Kahire
 • Lagos
 • Kinşasa
 • Johannesburg
 • Luanda
 • Hartum
 • Dar es Salaam
 • Abican
 • İskenderiye
 • Nairobi
 • Cape Town
 • Kano
 • Dakar
 • Kazablanka
 • Addis Ababa

Afrika,  Asya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci ve en kalabalık ikinci kıtasıdır. Komşu adalar dahil (ki bu alan kıtanın % 6’sını kaplamaktadır) 30,3 Milyon km2 Dünya yüzölçümüne ve tüm dünya arazi alanının % 20’sini oluşturmaktadır.[6] 1,3 milyar insanla [1][2] 2018 itibariyle, dünya insan nüfusunun yaklaşık % 16’sını oluşturur. Afrika’nın nüfusu, tüm kıtalar arasında en genç olanıdır ve [7] [8]  2012 yılı verilerine göre Dünya yaş ortalaması 30,4 iken, bu oran Afrika’da  19.7’dir [9] Doğal kaynakları geniş olmasına rağmen; kısmen coğrafi engeller,[10] Avrupa sömürücülüğü, soğuk savaş, [11] [12] [13] [14] [15] demokratik olmayan yönetim ve zararlı politikalar gibi nedenlerinden dolayı bu imkanlardan yararlanamamaktadır. [10] Bu düşük zenginlik konsantrasyonuna rağmen, son ekonomik genişleme ve geniş ve genç nüfus, Afrika’yı daha geniş küresel bağlamda önemli bir ekonomik pazar haline getirmiştir.

Kıta kuzeyde Akdeniz, kuzeydoğuda Süveyş Kıstağı ve Kızıldeniz, güneydoğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlantik Okyanusu ile çevrilidir. Kıta, Madagaskar ve çeşitli takımadaları içerir. İçerdiği 54 tam tanınan egemen devletler (ülkeler ), sekiz toprakları ve iki fiilen bağımsız sınırlı veya hiç tanımayan ülkesi bulunmakadır. Cezayir, bölgelere göre ve Nijerya nüfusa göre en büyüğüdür. Afrika ülkeleri, merkezi Addis Ababa’da bulunan Afrika Birliği’nin kurulması yoluyla işbirliği yapmaktadır.

Afrika Ekvator’un yanındadır ve çok sayıda iklim alanını kuşatır. [16] Kıtanın ve ülkelerinin çoğunluğu Kuzey Yarımküre’de olup , önema arz eden bir bölümü ise Güney Yarımküre’deki ülkelerdir. Afrika, çok fazla biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Pleistosen megafaunasının neslinin tükenmesinden en az etkilenen en fazla sayıda megafauna türünün bulunduğu kıtadır. Bununla birlikte Afrika, çölleşme, su kıtlığı, ormansızlaşma gibi çok çeşitli çevresel sorunlardan da büyük ölçüde etkilenmektedir. İklim değişikliğinin Afrika’yı etkilemesi nedeniyle bu yerleşik çevresel endişelerin daha da kötüleşmesi bekleniyor. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Afrika’yı iklim değişikliğine karşı en savunmasız kıta olarak tanımladı. [17] [18]

Afrika, özellikle Doğu Afrika, insanların ve Hominidae soyunun (büyük maymunlar) çıkış yeri olarak kabul edilmektedir. Bu teze göre, Afrika’nın uzun ve karmaşık bir tarihe sahip olduğu inanışını tetikler. Sahelanthropus tchadensisAustralopithecus africanusA. afarensisHomo erectusHomo habilis ve Homo ergaster da dahil olmak üzere en eski hominidler ve ataları yaklaşık 7 milyon yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Ve en eski Homo sapiens (modern insan) kalıntılarıda bu bölgede bulunmuştur. Etiyopya, Güney Afrika ve Fas, sırasıyla yaklaşık 200.000, 259.000 ve 300.000 yıl öncesine tarihlenir ve Homo sapiens’in Afrika’da yaklaşık 350.000-260.000 yıl önce ortaya çıktığına inanılmaktadır. [19] [20] [21] [22] [23]

Eski Mısır ve Fenike gibi erken insan uygarlıkları Kuzey Afrika’da ortaya çıktı. Ardından gelen uzun ve karmaşık medeniyetler, göç ve ticaret tarihinin ardından, Afrika çok çeşitli etnik kökenlere, kültürlere ve dillere ev sahipliği yaptı. Son 400 yıl, kıta üzerinde artan bir Avrupa etkisine tanık oldu. 16. yüzyıldan itibaren, Amerika’da büyük Afrika diasporası nüfusu yaratan Trans-Atlantik köle ticareti de dahil olmak üzere ticaret tarafından yönlendirildi. 19. yüzyılın sonlarında, Avrupa ülkeleri Afrika’nın neredeyse tüm kolonize kıtadan kaynak çıkarmak ve yerel toplulukları sömürmek; adına Afrika’daki çoğu mevcut bölge; 20. yüzyılda imzalanan bir dekolonizasyon ile bu süreçten kurtuldu.

ETİMOLOJİ 

En Afrika’yı temsilen Heykeli Palazzo Ferreria içinde, Valetta , Malta

Afri, Nil nehrinin batısındaki o zamanlar bilinen kuzey Afrika’da yaşayanlarave en geniş anlamıyla Akdeniz’in güneyindeki tüm topraklara (Eski Libya) atıfta bulunmak için kullanılan Latince bir addı[24] [25] Bu ad, orijinal olarak modern Berberilerin atası olan yerli bir Libya kabilesinden söz ediyor gibi görünmektedir. İsim genellikle Fenikece “toz” anlamına gelen “afar” ile bağlantılıydı [26], ancak 1981’deki bir hipoteze göre [27],  Berberice  mağara anlamı taşıyan IFRI (çoğul ifrån) kelimesinen geldiği savunulmuştur. [28] Aynı kelime [28], Cezayir’den ve Tripolitania’dan Banu Ifran’ın, orijinal olarak kuzeybatı Libya’daki Yafran’dan (Ifrane olarak da bilinir) bir Berberi kabilesinin [29] yanı sıra Ifrane kentinde de bulunabilir.  

Kartaca savaşı sonrasında bu bölge işgal edilmiş ve bölge başkenti olarak kullanılmıştır. [30] Latince kelimelere eklenen -ica eki bir yeri ifade etmek için kullanılmıştır. İslam sonrası dönemde bölge Arapça İfriqiya olarak kullanılmıştır ki bu isim Doğu Roma İmparatorluğu’nun Exarchatus Africae’yi fethinden sonra, ayrıca adın bir biçimi de korunmasını şeklinde devam etmiştir.

Romalılara göre, Afrika Mısır’ın batısında yer alırken, “Asya” Anadolu ve doğudaki toprakları ifade etmek için kullanılıyordu. Coğrafyacı Ptolemy (MS 85-165) tarafından iki kıta arasında kesin bir çizgi çizerek İskenderiye’nin Başlangıç Meridyeni boyunca olduğunu ve Süveyş ve Kızıl Deniz’in Asya ile Afrika arasındaki sınırı yaptığını göstermiştir. Avrupalılar kıtanın gerçek boyutunu anlamaya başladıkça, “Afrika” fikri de bilgileriyle genişledi.

Eski adı “Afrika” için başka etimolojik hipotezler öne sürülmüştür:

 • 1. yüzyıl Yahudi tarihçisi Flavius ​​Josephus (Ant. 1.15) Yaratılış 25: 4’e göre İbrahim’in torunu Epher isminin, soyundan gelenlerin Libya’yı işgal ettiğini iddia ettiği  için verildiğini iddia etti.
 • Isidore of Seville, 7. yüzyıl Etymologiae XIV.5.2’de. “Afrika,” güneşli “anlamına gelen Latin aprikasından geldiğini iddia etmiştir.
 • Massey, 1881’de, Afrika’nın Mısır af-rui-ka’dan türediğini, yani “Ka’nın açılışına doğru dönmek” anlamına geldiğini belirtti. Ka her kişiye ve “Ka açılması” enerjik çift bir rahimde veya doğum yeri belirtir olduğunu yani Afrika’nın Mısırlılar için “doğum yeri” olduğunu iddia etmiştir.. [31]
 • 1976’da Michèle Fruyt, Latince, Umbria kökenli ve orijinalinde “yağmurlu rüzgar” anlamına gelen africus “güney rüzgarı” ile ilişkilendirme tezini önerdi [32] .
 • Robert R. Stieglitz Rutgers Üniversitesi’nde 1984 yılında önerilen: “Latin * türetilen isim Afrika, Aphir-ic-a, İbranice için soydaş olan Ophir  kelimesinden geldiğini iddia etmiştir. [33]
 • İbn Hallikan ve diğer bazı tarihçiler, Afrika’nın adının, Ifriqiya’yı bastıran Afrikin ibn Kais ibn Saifi olarak da adlandırılan “İbrahimi’nin Afrikus oğlu” adlı Himyarit bir kraldan geldiğini iddia etmiştir . [34] [35] [36]

TARİHÇE 

TARİH ÖNCESİ 

Lucy , bir Australopithecus afarensis iskelet içinde 24 Kasım 1974 keşfetti Suda yüzen Vadisi ait Etiyopya ‘nın Afar Depresyon

Afrika birçok paleoantropologlar tarafından dünya’nın ilk yerleşim alanı olarak kabul edilmektedir.[37] 20. yüzyılın ortalarında, antropologlar belki de 7 milyon yıl önce birçok fosil ve insan işgaline dair kanıtlar keşfettiler. Australopithecus afarensis gibi (radyometrik olarak yaklaşık 3.9-3.0 milyon yıla tarihlenen), [38] Paranthropus boisei gibi, modern insana dönüştüğü düşünülen erken dönem maymuna benzer insan türlerinin fosil kalıntıları (2.3–1.4 milyon yıl) [39] ve Homo ergaster (yaklaşık 1.9 milyon – 600.000 yıllık) keşfedildi. [6]

Homo sapiens’in evriminden yaklaşık 350.000 ila 260.000 yıl önce Afrika’da [20][21][22][23] kıta, çoğunlukla avcı-toplayıcı gruplardan oluşuyordu. [40] [41] [42] Bu ilk modern insanlar Afrika’yı terk ve sırasında dünyanın geri kalanı nüfuslu Afrika II Out genelinde ya kıtayı çıkarken, göç yaklaşık 50.000 yıl tarihli Bab’ül Mendep üzerinde Kızıldeniz,[43] [44]  Cebelitarık Boğaz Fas, [45] [46] ya da Süveyş Kıstağı üzerinden Mısır’dan dağıldığı düşünülmektedir. [47]

Afrika kıtasındaki modern insanların diğer göçleri, Güney Afrika, Güneydoğu Afrika, Kuzey Afrika ve Sahra’da bulunan erken insan yerleşiminin kanıtlarıyla o zamana tarihlendi. [48]

MEDENİYETİN ORTAYA ÇIKIŞI  

Sahra’nın büyüklüğü, alanı hızla dalgalanan ve küresel iklim koşullarına bağlı olarak zaman zaman kaybolan, tarihsel olarak son derece değişken olmuştur. [49] MÖ 10.500 civarında olduğu tahmin edilen Buz Devri’nin sonunda, Sahra yeniden yeşil verimli bir vadi haline geldi ve Afrika nüfusu, Sahra Altı Afrika’daki iç ve kıyı yaylalarından kaya sanatı resimleriyle döndü. Tassili n’Ajjer’de keşfedilen, belki 10 bin yıl öncesine dayanan verimli bir Sahra ve büyük popülasyonları tasvir edilmiştir. [50] Bununla birlikte, ısınma ve kuruyan iklim, MÖ 5000 yılına kadar Sahra bölgesinin giderek daha kuru ve düşmanca hale geldiği göstermektedir. MÖ 3500 civarında, dünyanın yörüngesindeki bir eğim nedeniyle, Sahra hızlı bir çölleşme dönemi yaşadı. [51] Nüfus, Sahra bölgesinden kalıcı veya yarı kalıcı yerleşim yerleri kurdukları İkinci Kataraktın altındaki Nil Vadisi’ne doğru yürüyüş yaptı. Orta ve Doğu Afrika’daki şiddetli ve inatçı yağmurları azaltan büyük bir iklimsel durgunluk meydana geldi. Bu zamandan beri, kurak koşullar Doğu Afrika’da ve son 200 yılda Etiyopya’da giderek artarak hüküm sürmektedir.

Afrika’da sığırların evcilleştirilmesi ve tarımdan önce, avcı-toplayıcı kültürler bulunmaktaydı.  MÖ 6000 yılına kadar sığırların Kuzey Afrika’da evcilleştirildiği tahmin ediliyor. [52] Sahra-Nil kompleksi  ve Cezayir için Nubia dgibi bölgelerde insanların  küçük vida boynuzlu keçi ve eşek gibi birçok hayvanı evcilleştirdiği bilinmektedir.  

MÖ 10.000-9.000 arasında, Batı Afrika savanasındaki Mali bölgesinde çanak çömlek bağımsız olarak icat edildi. [53] [54]

Altı kaya sanatı içerisinde Fezzan

M.Ö. 8.000 ile 6.000 yılları arasında Kuzey Batı Afrika’da, pirinç ve sorgum tarımı başlamıştır. 

İlerleyen yıllarda su kabakları  karpuzlar, kene çekirdekleri ve pamuk ekilmiştir. [55] Ayrıca çömlek yapmaya başladılar ve taş yerleşimler inşa ettiler (örneğin, Tichitt, Oualata). Balık tutma, kemik uçlu zıpkınların kullanılması, artan yağmurlardan oluşan sayısız dere ve gölde önemli bir aktivite haline geldi. [56] 

Mande halkları, MÖ 3.000-4.000 yılları arasında tarımın bağımsız gelişimiyle tanınırlar. [57] MÖ 9.000 ile 5.000 arasında Nijer-Kongo konuşmacıları palmiye yağı ve rafya hurmasını evcilleştirdi. Kara gözlü bezelye ve voandzeia (Afrika yerfıstığı)  ardından bamya vekola fıstığı evcilleştirildi. Bitkilerin çoğu ormanda büyüdüğünden, Nijer-Kongo konuşmacıları ormanı temizlemek için cilalı taş baltalar icat ettiler. [58]

MÖ 4000’lerde Sahra iklimi son derece hızlı bir şekilde kuru olmaya başladı. [59] Bu iklim değişikliği, göllerin ve nehirlerin önemli ölçüde küçülmesine ve çölleşmenin artmasına neden oldu. Bu da, yerleşimlere elverişli arazi miktarını azalttı ve çiftçi topluluklarının Batı Afrika’nın daha tropikal iklimine göç etmesine neden oldu . [59]

MÖ ilk bin yılda, Kuzey Afrika’da demir işleme tanıtıldı. O sıralarda, Sahra altı Afrika’nın bazı bölgelerinde ya oradaki bağımsız icatla ya da kuzeyden yayılma [60] [61] yoluyla kurulmuş ve yaklaşık 2.000 yıl süren MS 500 civarında bilinmeyen koşullar altında ortadan kaybolmuştur. [62] MÖ 500’de Batı Afrika’da metal işleme olağan hale gelmeye başladı. Demir işçiliği, Doğu ve Batı Afrika’nın birçok bölgesinde kabaca M.Ö. 500 yılında tamamen kurulmuştu, ancak diğer bölgeler MS erken yüzyıllara kadar demir işlemeye başlamadı. Mısır’dan bakır nesneler Batı Afrika’da M.Ö. 500 yıllarından kalma Kuzey Afrika, Nubya ve Etiyopya’nın kazılmış olması, Trans-Sahra ticaret ağlarının bu tarihe kadar kurulduğunu göstermektedir. [59]

ERKEN UYGARLIKLAR  

Yaklaşık MÖ 500 ile MS 1500 arasındaki Afrika imparatorluklarını gösteren Diachronic haritası

MÖ 3300 civarında, Eski Mısır Firavun medeniyetinde okuryazarlığın yükselişiyle Kuzey Afrika’da ilerlemeye başladı. [63] Dünyanın en eski ve en uzun süreli uygarlıklarından biri olan Mısır devleti, MÖ 343’e kadar diğer bölgeler üzerinde değişen düzeylerde etki göstermeye devam ettirdi. [64] [65] Mısır etkisi günümüz Libya ve Nubia’nın derinliklerine ve hatta kuzeyde Girit adasına kadar etki etmişti. [66]

Bağımsız bir merkez medeniyet link ticareti ile Fenike tarafından kurulmuştur Fenikeliler ticaret merkezi  kuzey-batı Afrika kıyısında Kartaca Tire limanıydı . [67] [68] [69]

Avrupa’nın Afrika keşfi Eski Yunanlılar ve Romalılar ile başladı. [70] [71] MÖ 332’de Büyük İskender, Pers işgali altındaki Mısır’da bir kurtarıcı olarak karşılandı. Ölümünden sonra Ptolemaios hanedanının müreffeh başkenti olacak olan Mısır’da İskenderiye’yi kurdu. [72]

Kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyı şeridinin Roma İmparatorluğu tarafından fethinin ardından bölge ekonomik ve kültürel olarak Roma sistemine entegre edildi. Modern Tunus’ta ve sahil boyunca başka yerlerde Roma yerleşimi meydana geldi. Kuzey Afrika’ya özgü ilk Roma imparatoru, günümüz Libya’sındaki Leptis Magna’da doğan Septimius Severus’du. Annesi İtalyan Romalı ve babası Pön’lü idi. [73]

Ezana Taş Hıristiyanlığa Ezana en dönüşüm ve dahil olmak üzere çeşitli komşu halkları, onun boyun eğdirme negüs kaydeden Meroe .

Hıristiyanlık erken bir tarihte Yahudiye’den Mısır üzerinden ve Roma dünyasının sınırlarının ötesinde Nubia’ya kadar bu bölgelere yayıldı.[74] En geç MS 340’a kadar Aksumite İmparatorluğu’nun devlet dini haline geldi. Kızıldeniz yolu ile gelen Suriye-Yunan misyonerler bu teolojik gelişmeden sorumluydu. [75]

7. yüzyılın başlarında, yeni kurulan Arap İslam Halifeliği Mısır’a ve ardından Kuzey Afrika’ya doğru genişledi. Kısa bir süre içinde, yerel Berberi seçkinleri Müslüman Arap kabilelerine entegre oldu. Emevi başkenti Şam 8. yüzyılda düştüğünde, Akdeniz’in İslami merkezi Suriye’den Kuzey Afrika’daki Kayrawan’a kaydı. İslami Kuzey Afrika çeşitlendi ve mistikler, akademisyenler, hukukçular ve filozoflar için bir merkez haline geldi. Yukarıda belirtilen dönemde İslam, esas olarak ticaret yolları ve göç yoluyla Sahra altı Afrika’ya yayıldı. [76]

Batı Afrika’da, günümüz Moritanya’sındaki Dhar Tichitt ve Oualata, MÖ 2.000’e tarihlenen erken şehir merkezleri arasında belirgin bir şekilde yer almaktadır. Sahra’nın eski savanasında yaklaşık 500 taş yerleşim yeri bölgeyi kirletiyor. Sakinleri darı avladı ve yetiştirdi. O Augustin Holl bulunmuştur Soninke ait Mandé halkları böyle yerleşim inşa için muhtemelen sorumlu idi. MÖ 300 civarında bölge daha kuru hale geldi ve yerleşim yerleri gerilemeye başladı, büyük olasılıkla Koumbi Saleh’e taşındı.[77] Mimari kanıtlar ve çanak çömlek stillerinin karşılaştırılması, Dhar Tichitt’in sonraki Gana İmparatorluğu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Djenné-Djenno (günümüzde Mali’de) M.Ö. 300 civarında yerleşti ve kalabalık mezarlıkların da gösterdiği gibi , kasaba büyük bir Demir Çağı nüfusuna ev sahipliği yapacak şekilde büyüdü. Canlı yapılar güneşte kurutulmuş çamurdan yapılmıştır. MÖ 250’ye gelindiğinde Djenné-Djenno büyük, gelişen bir pazar kasabası haline geldi. [78] [79]

Daha güneyde, orta Nijerya’da, MÖ 1500 civarında, Nok kültürü Jos Platosu’nda gelişti. Oldukça merkezi bir topluluktu. Nok halk , insan kafaları ve insan figürleri, filler ve diğer hayvanlar dahil olmak üzere pişmiş toprakta gerçeğe yakın temsiller üretti. MÖ 500’de ve muhtemelen daha önce, demiri eritiyorlardı. MS 200’de Nok kültürü ortadan kayboldu [61] ve yaklaşık 2.000 yıl süren MS 500 civarında bilinmeyen koşullar altında ortadan kayboldu. Nok pişmiş toprak, bronz ve heykelcikleri ile üslup benzerlikleri dayanarak Yoruba krallığı Ife ve bu Bini krallığında Benindaha önceki Nok kültürünün geleneklerinin devamı olduğu öne sürülür. [80] [62]

9. İLE 18. YÜZYIL ARASI  

Dan girift 9 yüzyıl tunçları İbo-Ukwu , içinde Nijerya aynı dönemde Avrupa bronz döküm daha önemlisi daha gelişmiş olduğu teknik başarı düzeyi sergiledi. [81]

Sömürge öncesi Afrika, pek çok farklı türde siyasi örgütlenme ve yönetimle karakterize edilen belki de 10.000 kadar farklı devlet ve yönetime [82] sahipti. Bunlar arasında Güney Afrika’daki San halkı gibi küçük avcı-toplayıcı aile grupları; Orta, güney ve doğu Afrika’nın Bantu konuşan halklarının aile klan grupları gibi daha büyük, daha yapılandırılmış gruplar; Afrika Boynuzu’ndaki yoğun yapılandırılmış klan grupları; büyük Sahel krallıkları ve oluşanlar gibi özerk şehir devletleri ve krallıklar Akan; Ed , Yoruba ve ibolar içindeBatı Afrika ve Güneydoğu Afrika’nın Swahili kıyı ticaret kentleriydi .

MS dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, en eski Hausa eyaletleri de dahil olmak üzere bir dizi hanedan eyaleti, batı bölgelerinden orta Sudan’a kadar Sahra altı savanlarına yayıldı. Bu eyaletlerden en güçlüleri Gana, Gao ve Kanem-Bornu İmparatorluğu idi. Gana on birinci yüzyılda geriledi, ancak on üçüncü yüzyılda batı Sudan’ın çoğunu sağlamlaştıran Mali İmparatorluğu tarafından geçti. Kanem, on birinci yüzyılda İslam’ı kabul etti.

Batı Afrika kıyılarının ormanlık bölgelerinde, bağımsız krallıklar Müslüman kuzeyden çok az etkiyle büyüdü. NRI Krallığı dokuzuncu yüzyıl civarında kurulmuş ve ilk biriydi. Aynı zamanda günümüz Nijerya’nın en eski krallıklarından biridir ve Eze Nri tarafından yönetilmiştir. Nri krallığı, Igbo-Ukwu kasabasında bulunan ayrıntılı bronzları ile ünlüdür. Bronzlar, dokuzuncu yüzyıla kadar uzanıyor. [83]

Ife Krallığı papazlara altında hükümet kurulmuş bu Yoruba şehir-devletleri ya krallıkların tarihsel birinci, oba (içinde ‘kral’ ya da ‘cetvel’ Yoruba dili ) olarak adlandırılan Ife Ooni. Ife, Batı Afrika’da önemli bir dini ve kültürel merkez olarak ve eşsiz doğal bronz heykel geleneği ile tanındı. Ife hükümet modeli, bir zamanlar çok sayıda diğer Yoruba ve Yoruba dışı şehir devletleri ve krallıkları kontrol ettiği Oyo’nun Alaafinleri olarak adlandırılan obaları veya krallarının Oyo İmparatorluğu’nda uyarlandı. Bu Fon Krallığı Dahomey Oyo kontrolü altında olmayan Yoruba etki biriydi.

Büyük Zimbabve Harabeleri (on birinci ila on beşinci yüzyıllarda gelişti)

Murabıtlar bir vardı Berberi gelen hanedanı Sahara o kuzeybatı Afrika’nın geniş bir alanı ve onbirinci yüzyılda İber yarımadası üzerindeki yayıldı. [84] Banu Hilal ve Banu Ma’qil koleksiyonu vardı Arap bedevi gelen kabileler Arap Yarımadası’nın onbirinci ve onüçüncü yüzyıllar arasında Mısır aracılığıyla batıya göç etti. Onların göç yerliler Arapların ve Berberiler, füzyonu ile sonuçlanmıştır. Bölge Araplaştırılmış[85] ve Arap kültürü İslam birleştirici çerçevesinde, yerel kültür unsurlarla harman olmuştur.[86]

Mali’nin dağılmasının ardından, Sonni Ali (1464-1492) adlı yerel bir lider, orta Nijer bölgesinde ve batı Sudan’da Songhai İmparatorluğu’nu kurdu ve sahra-ötesi ticaretin kontrolünü ele geçirdi. Sonni Ali ele geçirilen Timbuktu 1468 ve Jenné onun ticari gelirlerine rejimi ve Müslüman tüccarların işbirliği geliştirilmesine, 1473 yılında. Onun halefi Askia Mohammad I (1493-1528) İslam’ı resmi din yaptı, camiler inşa etti ve Sudanlı Afrikalı Müslüman bursunun önemli bir geleneğinin kurucusu El Maghili (ö. 1504) dahil Gao Müslüman alimlerini getirdi. [87] On birinci yüzyılda, bazı HausaKano, jigawa, Katsina ve Gobir gibi devletler ticaretle uğraşan, karavanlara hizmet veren ve mal üretimi yapan duvarlarla çevrili kasabalara dönüştü . On beşinci yüzyıla kadar, bu küçük eyaletler, batıda Songhai’ye ve doğuda Kanem-Borno’ya haraç ödeyerek, dönemin büyük Sudan imparatorluklarının periferisinde bulunuyorlardı.

KÖLE TİCARETİNİN YÜKSEKLİĞİ  

Afrika’nın başlıca köle ticareti bölgeleri, 15–19. Yüzyıllar.

Kölelik Afrika’da uzun zamandır uygulanmaktadır. [88] [89] 15. ve 19. yüzyıllar arasında, Atlantik köle ticareti tahmini olarak 7-12 milyon köle Yeni Dünya’ya götürüldü. [90] [91] [92] Ayrıca 16 ve 19. yüzyıllar arasında 1 milyondan fazla Avrupalı Berberi korsanları tarafından yakalandı ve Kuzey Afrika’da köle olarak satıldı. [93]

Batı Afrika’da, 1820’lerde Atlantik köle ticaretinin düşüş yerel devletlerdekinden dramatik ekonomik kaymalara sebep. Yeni Dünya’da köle talebinin olmaması, Avrupa ve Amerika’da artan kölelik karşıtı yasalar ve Batı Afrika kıyılarında İngiliz Kraliyet Donanması’nın artan varlığı nedeniyle köle ticaretinin kademeli olarak azalması, Afrika devletlerini yenilerini benimsemeye zorladı. ekonomiler. 1808 ile 1860 arasında, İngiliz Batı Afrika Filosu yaklaşık 1.600 köle gemisine el koydu ve gemideki 150.000 Afrikalıyı serbest bıraktı. [94]

İngiliz antlaşmalarını ticareti yasadışı ilan etmeyi reddeden Afrikalı liderlere karşı, örneğin 1851’de görevden alınan “Lagos’un gaspçı Kralı” na karşı da harekete geçildi. 50’den fazla Afrikalı yönetici ile kölelik karşıtı anlaşmalar imzalandı. [95] Batı Afrika’nın en büyük güçleri (Asante Konfederasyonu, Dahomey Krallığı ve Oyo İmparatorluğu) değişime uyum sağlamanın farklı yollarını benimsedi. Asante ve Dahomey palmiye yağı, kakao, kereste ve altın şeklinde “meşru ticaret” geliştirmeye odaklandı. Batı Afrika’nın modern ihracat ticaretinin temelini oluşturuyor. Oyo İmparatorluğu uyum sağlayamayınca iç savaşlara dönüştü. [96]

SÖMÜRGECİLİK 

Afrika’nın 1880 ve 1913 yıllarında karşılaştırılması

Afrika talanı da Afrika’nın Bölme denilen, Afrika’nın Fethi veya Afrika’nın Tecavüzü[97] veya daha bilinen bir ifadeyle Afrika topraklarının sömürgeleştirilmesi sonucu 1914 senesinde sadece sadece Liberya ve Etiyopya (Abyssinia) bağımsızdı. Avrupa güdüleri arasında değerli doğal kaynakları kontrol etme arzusu, rekabet ve ulusal prestij arayışı ve dini misyonerlik gayreti vardı. İç Afrika siyaseti de bir rol oynadı.

1884 Berlin Konferansı ile Afrika’daki Avrupa kolonizasyonu ve ticareti düzenlenmiş, genellikle Afrika için Scramble başlangıç noktası olarakkabul edilmiştir. [98] 19. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa imparatorlukları arasında önemli siyasi ve ekonomik çekişmeler yaşandı. Afrika’nın bölünmesi, büyük ölçüde Avrupalılar savaşa girmeden etkilendi. [99] 19. yüzyılın sonraki yıllarında, Avrupa ulusları “gayrı resmi emperyalizm” den yani askeri nüfuz ve ekonomik egemenlik kullanmaktan – doğrudan yönetime geçerek sömürge emperyalizmini ortaya çıkardı. [100]

BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ  

Avrupalıların imparatorluk yönetimi, kalan tüm sömürge bölgelerinin kademeli olarak resmi bağımsızlık kazandığı II.Dünya Savaşı’nın bitimine kadar devam edecekti. Afrika’daki bağımsızlık hareketleri, büyük Avrupalı ​​güçleri zayıflatan II.Dünya Savaşı’nın ardından hız kazandı. 1951’de eski bir İtalyan kolonisi olan Libya bağımsızlığını kazandı. 1956’da Tunus ve Fas bağımsızlıklarını Fransa’dan kazandılar. [101] Gana ertesi yıl (Mart 1957) aynı şeyi yaparak [102] Sahra altı kolonilerinden bağımsızlık verilen ilk ülke oldu. Kıtanın geri kalanının çoğu, sonraki on yıl içinde bağımsız hale geldi.

Portekiz’in Sahra Altı Afrika’daki denizaşırı varlığı (özellikle Angola, Cape Verde, Mozambik, Gine-Bissau ve São Tomé ve Príncipe’de), Estado Novo rejiminin Lizbon’daki bir askeri darbeyle devrilmesinin ardından 16. yüzyıldan 1975’e kadar sürdü. Rodezya, 1965’te Ian Smith’in beyaz azınlık hükümeti altında tek taraflı olarak Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti, ancak siyah milliyetçilerin şiddetli bir gerilla savaşından sonra iktidara geldiği 1980 yılına kadar bağımsız bir devlet olarak (Zimbabwe olarak) uluslararası olarak tanınmadı. Güney Afrika bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkelerinden biri olmasına rağmen, devlet 1994 yılına kadar apartheid olarak bilinen ırk ayrımcılığı sistemi aracılığıyla ülkenin beyaz azınlığının kontrolü altında kaldı.

POST-KOLONYAL AFRİKA  

Animasyonlu bir harita , 1950–2011 arası Afrika uluslarının bağımsızlık sırasını gösteriyor

Bugün Afrika, çoğu Avrupa sömürgeciliği döneminde çizilmiş sınırları olan 54 egemen ülke içermektedir. Sömürgecilikten bu yana, Afrika devletleri sık sık istikrarsızlık, yolsuzluk, şiddet ve otoriterlik tarafından engellenmiştir. Afrika devletlerinin büyük çoğunluğu, bir tür başkanlık yönetim sistemi altında faaliyet gösteren cumhuriyetlerdir. Bununla birlikte, pek azı demokratik hükümetleri kalıcı olarak ayakta tutmayı başardı ve birçoğu bunun yerine askeri diktatörlükler üreterek bir dizi darbeyi atlattı.

Büyük istikrarsızlık, esas olarak etnik grupların marjinalleştirilmesinin ve bu liderler altındaki aşırılığın sonucuydu. İçin siyasi kazanç, birçok liderler sömürge yönetimi tarafından, şiddetlenir, hatta yaratılmış olan bazıları etnik çatışmaları, körükledi. Pek çok ülkede ordu, düzeni etkin bir şekilde koruyabilen tek grup olarak görüldü ve 1970’lerde ve 1980’lerin başında Afrika’daki birçok ülkeyi yönetti. 1960’ların başından 1980’lerin sonuna kadar olan dönemde, Afrika’da 70’den fazla darbe ve 13 başkanlık suikastı gerçekleşti . Pek çok ülkenin Avrupa tarafından empoze edilen sınırları silahlı çatışmalar yoluyla geniş çapta tartışıldığı için, sınır ve toprak anlaşmazlıkları da yaygındı.

Afrika’nın savaşları ve çatışmaları, 1980–1996

Soğuk Savaş ABD ve arasındaki çatışmalar Sovyetler Birliği’nin yanı sıra politikalarına Uluslararası Para Fonu, [103] Ayrıca istikrarsızlık rol oynamıştır. Bir ülke ilk kez bağımsızlığını kazandığında, genellikle iki süper güçten biriyle aynı hizada olması bekleniyordu. Kuzey Afrika’daki birçok ülke Sovyet askeri yardımı alırken, Orta ve Güney Afrika’daki diğerleri ABD, Fransa veya her ikisi tarafından desteklendi. 1970’ler, bağımsız yeni Angola ve Mozambik olarak Soğuk Savaş entrikalarının tırmanışına tanık oldu. Kendilerini Sovyetler Birliği ile aynı hizaya getirdiler ve Batı ve Güney Afrika, dost rejimleri veya isyan hareketlerini destekleyerek Sovyet etkisini kontrol altına almaya çalıştılar. Rodezya, Sovyet ve solcu gerillalar Çince destekli Zimbabve Yurtsever Cephesi acımasız girdiği gerilla savaşı ülkenin beyaz hükümete karşı iç savaşa sürükledi. Etiyopya’da yüz binlerce insan açlıktan öldüğünde büyük bir kıtlık yaşandı. Bazıları, Marksist ekonomi politikalarının durumu daha da kötüleştirdiğini iddia etti. [104] [105] [106] Modern bağımsız Afrika’daki en yıkıcı askeri çatışma, İkinci Kongo Savaşı oldu ve sonrasında tahmini 5,5 milyon insanı öldürdü. [107] 2003 yılından beri Darfur’da insani bir felakete dönüşen devam eden bir çatışma oldu. Dikkate değer bir diğer trajik olay da, tahminen 800.000 kişinin öldürüldüğü 1994 Ruanda soykırımıdır.

21. yüzyılda ise Afrika’daki silahlı çatışmaların sayısı giderek azaldı. Örneğin Angola’daki iç savaş, yaklaşık 30 yıl sonra 2002’de sona erdi. Bu, birçok ülkenin komünist tarzdaki komuta ekonomilerini terk etmesi ve piyasa reformlarına başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Geliştirilmiş istikrar ve ekonomik reformlar başta gelen, bir çok Afrika ülkeleri yabancı yatırımda büyük artışa yol açmıştır Çin , [108] görünüşte durgunluk ve gerileme yıllardır bitmeyen, birçok ülkede hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmiştir. Birkaç Afrika ekonomisi, 2016 itibariyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasındadır . Bazen Afrika Yükseliyor olarak anılan bu büyümenin önemli bir kısmı, bilgi teknolojilerinin ve özellikle cep telefonunun kolaylaştırılmış yayılmasına da bağlanabilir. [109] Afrika ülkelerinden göç , son on yılda çarpıcı bir şekilde arttı. [110]

JEOLOJİ, COĞRAFYA, EKOLOJİ VE ÇEVRE  

Afrika topografyası

Afrika, dünyanın en büyük kara kütlesinden güneye doğru üç büyük projeksiyondan en büyüğüdür. Avrupa’dan Akdeniz ile ayrılmış , 163 km (101 mil) genişliğindeki Süveyş Kıstağı (Süveyş Kanalı ile kesilmiş) tarafından kuzeydoğu ucunda Asya’ya bağlanmıştır. [111] (Jeopolitik, Mısır sitesindeki Sinai Peninsula doğusunda Süveyş Kanalı genellikle de, Afrika bir parçası olarak kabul edilmektedir.) [112]

Kıyı şeridi Avrupa, kapaklar sadece 10.400.000 km gerçeğiyle gösterilmektedir 26,000 uzun km 2   ve kıyıya derin girintiler olmayışıdır. Afrika’nın yüzeyinin üçte sahiptir. 32.000 km’lik bir kıyı şeridi [113] en kuzey açıdan, Ras ben Sakka içinde Tunus (37 ° 21′ = N), en güneye noktaya kadar Cape Agulhas Güney Afrika (34 ° 51’15” S) ‘de, yaklaşık 8000 km’lik bir mesafe (5.000 mil). [114] Cape Verde , 17 ° 33’22 “B, en batı noktası, yaklaşık 7,400 km (4,600 mi) Ras Hafun, 51 ° 27’52” D, en doğu projeksiyonu o komşularCape Guardafui, Afrika Boynuzu’nun ucu şeklindedir. [113]

Afrika’nın en büyük ülkesi Cezayir’dir ve en küçük ülkesi, doğu kıyısındaki bir takımada olan Seyşeller’dir. [115] Kıta anakarasındaki en küçük ülke Gambiya’dır.

AFRİKA TABAĞI  

Günümüz Afrika Levhası

Afrika Plakası, ekvatorun yanı sıra ana meridyeni de kapsayan büyük bir tektonik plakadır. Afrika kıtasının çoğunu ve kıta ile çevredeki çeşitli okyanus sırtları arasında uzanan okyanus kabuğunu içerir. 60  milyon yıl önce ve 10  milyon yıl arasında, Somali Plaka başladı riftleşmesiyle boyunca Afrika Plate gelen Doğu Afrika Rift. [116] Afrika kıtası hem Afrika hem de Somali plakalarının kabuklarından oluştuğu için, bazı literatür Afrika Plakasından Nubia Plakası olarak bahsederek onu bir bütün olarak kıtadan ayırmak için ifadelendirir. [117]

Jeolojik olarak Afrika, Arap Yarımadası’nı içerir. Zagros Dağları İran ve Anadolu Platosu Türkiye’nin işaretinin Afrika Levhası Avrasya çarpıştı. Afrotropikal bölge ve Saharo-Arap çöl onun kuzeye biyo-coğrafik bölgeyi birleştirmek ve Afro-Asya dil ailesi dilbilimsel kuzeye birleştiriyor.

İKLİM 

Afrika’nın iklim arasında değişmektedir tropikal için subarktik en yüksek zirvelerinden üzerinde. Kuzey yarısı çoğunlukla çöl veya kuraktır, orta ve güney bölgeleri hem savan ovaları hem de yoğun orman (yağmur ormanı) bölgelerini içerir. Arada sahel ve step gibi bitki örtüsünün hakim olduğu bir yakınsama vardır. Afrika, dünyadaki en sıcak kıtadır ve tüm kara yüzeyinin% 60’ı kurak alanlar ve çöllerden oluşur. [118] Libya’da 1922’de kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru (58 ° C ), 2013’te bu sıcaklık yenilendi.[119] [120]

EKOLOJİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK  

Afrika’daki ana biyomlar.

Afrika, 198 deniz koruma alanı, 50 biyosfer rezervi ve 80 sulak alan rezervi ile 3.000’den fazla korunan alana sahiptir. Önemli habitat tahribatı, insan nüfusunun artması ve kaçak avlanma, Afrika’nın biyolojik çeşitliliğini ve ekilebilir araziyi azaltıyor. İnsanların istilası, sivil huzursuzluk ve yerli olmayan türlerin ortaya çıkması Afrika’daki biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. İdari sorunlar, yetersiz personel ve finansman sorunları bu durumu daha da kötüleştirdi. [118]

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na (UNEP) göre, ormansızlaşma Afrika’yı dünyanın iki katı oranında etkiliyor. [121] Pennsylvania Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi’ne göre, Afrika’nın otlak alanlarının% 31’i ve ormanlarının ve ormanlık alanlarının% 19’u bozulmuş olarak sınıflandırılıyor ve Afrika yılda dört milyon hektardan fazla orman kaybediyor, bu da dünyanın geri kalanı için ormansızlaşma oranının iki katı üzerindedir.  [118] Bazı kaynaklar, Batı Afrika’daki orijinal bakir ormanların yaklaşık % 90’ının yok edildiğini iddia ediyor. [122] Madagaskar’ın orijinal ormanlarının % 90’ından fazlası, 2000 yıl önce insanların gelişinden bu yana yok edildi. [123]Afrika’nın tarım arazilerinin yaklaşık% 65’i toprak bozulmasından muzdariptir. [124] 

ÇEVRE SORUNLARI 

Afrika’nın çevre sorunları, Afrika’nın doğal çevresi üzerindeki antropojenik etkilerden kaynaklanmaktadır ve insanlar ve neredeyse tüm endemik yaşam biçimleri üzerinde büyük etkilere sahiptir. Sorunlar arasında çölleşme, güvenli su kaynağına erişim sorunları, nüfus patlaması ve fauna tükenmesi yer alıyor. Bu sorunlar, nihayetinde küresel ölçekte olduğu kadar Afrika’daki aşırı nüfusla da bağlantılıdır. Neredeyse tüm Afrika’nın ait çevre sorunları olan coğrafi Afrikalılar tarafından zorunlu olmamakla birlikte, uyarılmış değişken ve insandır. [125]

SU

Afrika’daki birçok ülkede, suyu taşımak ve depolamak için kullanılan bidonlar, güvenli depolama için iyi bir seçenektir.

Afrika’da su, kıtadaki su kaynaklarının kaynakları, dağılımı ve ekonomik kullanımlarını kapsayan önemli bir konudur. Genel olarak, Afrika dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık % 9’una ve dünya nüfusunun % 16’sına sahiptir. [126] [127] Afrika kıtasında yaklaşık 17 nehir vardır. [128] [129] Bu nehirler arasında dünyanın ikinci büyük nehri olarak kabul edilen Kongo, Nil, Zambezi, Nijer ve Victoria Gölü bulunmaktadır.

Yine de kıta, milyonlarca Afrikalı’nın yıl boyunca su kıtlığından muzdarip olduğu dünyanın en kurak ikinci ülkesidir. [130]

Kongo Havzası, Afrika kıtasının% 12’sinden fazlasını kaplayan dünyanın en büyük ikinci nehir havzasıdır.

Bu eksiklikler, dengesiz dağıtım, nüfus patlaması ve mevcut kaynakların kötü yönetimi sorunlarına bağlanıyor. Bazen çok miktarda suyun olduğu yerlerde ikamet eden daha az sayıda insan vardır. Örneğin, kıtanın suyunun yüzde 30’u , Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 10’unun yaşadığı Kongo havzasında yatıyor. [128] [130] Farklı yer ve zamanda gözlemlenen yağış modellerinde önemli farklılıklar vardır. Bölgenin bazı bölgelerinde yüksek buharlaşma oranları da vardır ve bu tür yerlerde daha düşük yağış yüzdelerine neden olur. [129] [128] Bununla birlikte, tüm iklim ve su kaynaklarında çok önemli yıllar arası ve yıl içi değişkenlik vardır. [127] Sahra Altı Afrika , ekonomik büyümeyi kısıtlayan ve halkının geçim kaynaklarını tehdit eden çok sayıda suyla ilgili zorluklarla karşı karşıyadır. [127] Afrika tarımı çoğunlukla yağmurla beslenen tarıma dayalıdır ve kıtadaki ekili arazilerin % 10’undan azı sulanmaktadır. [126][127], iklim değişikliği etkisinin ve değişkenlik bu nedenle çok telaffuz edilir. [127] ana kaynağıdır elektrik olan  hidroelektrikmevcut kurulu enerji kapasitesine önemli ölçüde katkıda bulunur. [127] Kainji baraj tüm büyük şehirler için tipik bir hidroelektrik kaynak üreten elektriktir Nijerya yanı sıra bunların komşu ülke, Nijerdir. [131] Dolayısıyla, son on yılda üretilen güç miktarını artıran sürekli yatırım. [127]

Enerji ve gıda güvenliği için su sorunlarına yönelik çözümler, hızla büyüyen nüfusun taleplerini karşılamak için su altyapısı, geliştirme ve yönetim kapasitesindeki eksiklikler nedeniyle engellenmektedir. [127] Bu, Afrika’nın dünyadaki en hızlı kentleşme oranlarına sahip olmasıyla birleşir. [127] [132] Sınır ötesi su kaynaklarının (nehirler, göller ve akiferler) çokluğu nedeniyle su geliştirme ve yönetimi çok daha karmaşıktır. [127] Sahra altı Afrika’nın yaklaşık % 75’i 53 uluslararası ülke sınırları içinde birden fazla sınırı geçen nehir havzası havzaları. [126] [127] Bu özel kısıtlama, sınır ötesi işbirliği potansiyeli bölgenin su kaynaklarının geliştirilmesinde kullanılması halinde bir fırsata da dönüştürülebilir. [127] Örneğin Zambezi Nehri’nin çok sektörlü bir analizi, nehir kıyısındaki işbirliğinin herhangi bir ek yatırım olmaksızın firma enerji üretiminde % 23’lük bir artışa yol açabileceğini göstermektedir. [126] [127] Zambezi Nehir Otoritesi, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Protokolü gibi sınıraşan işbirliği için bir dizi kurumsal ve yasal çerçeve mevcuttur ,Volta Nehir Kurumu ve Nil Havzası Komisyonu. [127] Bununla birlikte, siyasi iradenin yanı sıra, kazan-kazan çok taraflı işbirliği eylemleri ve tüm kıyıdaşlar için en uygun çözümler için gereken mali kapasiteleri ve kurumsal çerçeveleri daha da geliştirmek için ek çabalara ihtiyaç vardır. [127]

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  

Köppen iklim sınıflandırmasının Afrika haritası.

Afrika, iklim değişikliğine karşı en savunmasız kıtalardan biri olduğundan, Afrika’daki iklim değişikliği Afrikalılar için giderek daha ciddi bir tehdit haline geliyor. [133] [134] Antropojenik iklim değişikliği , dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Afrika’da da zaten bir gerçektir. Hükümetle rarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre, Afrika’nın iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı, zayıf adaptif kapasite, geçim için ekosistem mallarına yüksek bağımlılık ve daha az gelişmiş tarımsal üretim sistemleri gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor. [135] İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki riskleri, gıda güvenliği, su kaynakları ve ekosistem hizmetlerinin Afrika’daki yaşamlar ve sürdürülebilir kalkınma beklentileri üzerinde giderek daha ciddi sonuçları olması muhtemeldir. [136] Bu riski yönetmek, ekosistem mal ve hizmetlerinin yönetiminde ve Afrika’daki tarımsal üretim sistemlerinde azaltma ve uyum stratejilerinin entegrasyonunu gerektirir. [137]

Önümüzdeki on yıllarda, neredeyse tüm Dünya yüzeyinde iklim değişikliğinden kaynaklanan ısınma bekleniyor ve küresel ortalama yağış artacak. [138] Tropik bölgelerdeki yağışlar üzerindeki bölgesel etkilerin mekansal olarak çok daha değişken olması beklenmektedir ve herhangi bir konumdaki değişimin işareti, değişiklikler beklenmesine rağmen genellikle daha az kesindir. Bununla tutarlı olarak, gözlemlenen yüzey sıcaklıkları, Afrika’da 19. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın başlarına kadar genellikle yaklaşık 1 ° C, ancak kurak mevsim sonunda Sahel’de minimum sıcaklık için yerel olarak 3 ° C’ye kadar artmıştır. [139] Gözlemlenen yağış eğilimleri, beklendiği gibi mekansal ve zamansal farklılıkları gösterir. [140][134] Sıcaklık ve yağışta gözlemlenen değişiklikler bölgesel olarak değişir. [141] [140]

Uyum çabaları açısından, bölgesel düzeydeki aktörler bir miktar ilerleme kaydediyor. Bu, çeşitli bölgesel iklim değişikliği uyum stratejilerinin [142] geliştirilmesini ve benimsenmesini içerir, örneğin SADC Politika Belgesi İklim Değişikliği [143] ve su sektörü için uyum stratejisi. [144] Buna ek olarak, Doğu ve Güney Afrika’daki Üçlü İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma Programı (COMESA-EAC-SADC) gibi iklim değişikliğine uyumunu artırmak için başka çabalar da olmuştur. [145]

Afrika Birliği , 55 üye devletten oluşan uluslar üstü bir organizasyon olarak, kıtadaki iklim değişikliğiyle mücadele ve hafifletme amaçlı bir 2014 taslak raporunda [146] 47 hedef ve ilgili eylemler ortaya koydu . Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca uyarınca, iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla Afrika Birliği ile yakın işbirliği için bir ihtiyaç açıkladı BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri .

FAUNA 

Savana, Ngorongoro Koruma Alanı , Tanzanya

Afrika belki dünyanın en büyük yoğunluk kombinasyonunu ve “özgürlük aralığını” sahiptir vahşi hayvan büyük vahşi nüfusa sahip popülasyonları ve çeşitlilik, etoburlar (örneğin aslanlar , sırtlanlar ve çitalar) otoburlar (bufalo, fil, deve ve zürafalar) öncelikli olarak özel olmayan açık düzlüklerde serbestçe dolaşıyor. Bu da dahil olmak üzere “orman” hayvanların çeşitli ev sahipliği yapmaktadır yılan ve primatlar ve sudaki yaşam gibi timsah ve amfibi. Ek olarak, Afrika Pleistosen megafaunasının neslinin tükenmesinden en az etkilenen megafauna türünün en büyük sayısına sahiptir.

SİYASET 

AFRİKA BİRLİĞİ  

Afrika’nın güncel siyasi haritası (Sahra Altı Afrika ve Kuzey Afrika dahil)

Afrika Birliği (AU) bir olduğu kıta birliği 55 oluşan üye devletler. Sendika, 26 Haziran 2001’de merkez olarak Etiyopya’nın Addis Ababa kentinde kuruldu. Sendika resmi olarak 9 Temmuz 2002’de [147] Afrika Birliği Örgütü’nün (OAU) halefi olarak kuruldu. Temmuz 2004’te Afrika Birliği Pan-Afrika Parlamentosu (PAP) Güney Afrika’daki Midrand’a taşındı, ancak Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu Addis Ababa’da kaldı.

Afrika Birliği, Afrika Birliği Komisyonu ile karıştırılmaması gereken , federe bir topluluk olan Afrika Ekonomik Topluluğu’nu uluslararası sözleşmeler altında bir devlete dönüştürmeyi amaçlayan Afrika Birliği Anayasası ile oluşturulmuştur. Afrika Birliği’nin yasama, yargı ve yürütme organlarından oluşan ve Afrika Birliği Hükümeti olarak bilinen bir parlamenter hükümeti vardır. Afrika Birliği Başkanı ve aynı zamanda Pan-Afrika Parlamentosu Başkanı olan Devlet Başkanı tarafından yönetilmektedir. Bir kişi, PEİ’ye seçilerek ve ardından PEİ’de çoğunluk desteğini alarak AU Başkanı olur. Afrika Parlamentosu Başkanının yetkileri ve yetkileri, Anayasa Yasası ve Pan-Afrika Parlamentosu Protokolü ile Afrika antlaşmaları ve Genel Sekreter’e bağlı olanlar da dahil olmak üzere uluslararası antlaşmalarla öngörülen başkanlık yetkisinin mirasından kaynaklanmaktadır. ABÖ PAP Sekreterliği (AU Komisyonu). AU hükümeti, kurumun günlük işlerini birlikte yöneten tüm birlik, bölge, eyalet ve belediye yetkililerinin yanı sıra yüzlerce kurumdan oluşur.

Afrika’nın çeşitli yerlerinde, genellikle devletin gözetimi altında, yoğun insan hakları ihlalleri hala devam etmektedir. Bu tür ihlallerin çoğu, genellikle iç savaşın bir yan etkisi olarak siyasi nedenlerle meydana gelir. Son zamanlarda büyük insan hakları ihlallerinin bildirildiği ülkeler arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Sierra Leone , Liberya , Sudan , Zimbabve ve Fildişi Sahili bulunmaktadır.

SINIR ÇATIŞMALARI  

Afrika devletleri, eyaletler arası sınırlara uzun süredir dokunulmaz olduğu için saygı göstermek için büyük çaba sarf ettiler. Örneğin, 1963’te kurulan ve 2002’de Afrika Birliği ile değiştirilen Afrika Birliği Örgütü (OAU), OAU Şartı’nda her bir devletin toprak bütünlüğüne saygıyı ilkelerinden biri olarak belirledi. [148] Nitekim, Avrupa devletlerinin oluşumuyla karşılaştırıldığında, Afrika’da sınırları değiştirmek için daha az eyaletler arası çatışmalar yaşandı, bu da buradaki devlet oluşumunu etkiledi ve bazı devletlerin, başkaları tarafından yenilmiş ve emilmiş olabilecek hayatta kalmasını sağladı. [149]Yine de eyaletler arası çatışmalar, vekil orduları veya isyancı hareketleri destekleyerek ortaya çıktı. Ruanda, Sudan, Angola, Sierra Leone, Kongo, Liberya, Etiyopya ve Somali dahil olmak üzere birçok eyalet iç savaşlar yaşadı. [150]

EKONOMİ 

Bol doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen Afrika, dünyanın en fakir ve en az gelişmiş kıtası olmaya devam ediyor; bu, çoğu zaman ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştiren yozlaşmış hükümetler, başarısız merkezi planlama , yüksek düzeyde cehalet , eksiklik gibi çeşitli nedenlerin sonucu yabancı sermaye ve sık aşiret ve askeri çatışma erişimi (arasında değişen gerilla savaşı için soykırım). [151] Toplam nominal GSYİH’si ABD, Çin, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan ve Fransa’nın gerisinde kalıyor. Göre Birleşmiş Milletler2003 İnsani Gelişme Raporu, sıradaki 24 ülkenin (151. ila 175.) tamamı Afrikalı idi. [152]

Yoksulluk , cehalet, kötü beslenme ve yetersiz su temini ve sanitasyonun yanı sıra sağlıksızlık, Afrika kıtasında ikamet eden insanların büyük bir bölümünü etkilemektedir. Ağustos 2008’de Dünya Bankası [153] , günlük 1,25 dolarlık yeni bir uluslararası yoksulluk sınırına dayalı olarak revize edilmiş küresel yoksulluk tahminlerini açıkladı (önceki 1,00 dolarlık ölçüye kıyasla). Sahra Altı Afrika nüfusunun % 81’i , Hindistan için% 86’ya kıyasla, 2005’te günde 2,50 $ ‘dan (PPP) daha az bir gelirle yaşıyordu. [154]

Sahra Altı Afrika, yoksulluğu azaltmada dünyanın en az başarılı bölgesidir (günlük 1,25 $) 1981’de nüfusun yaklaşık% 50’si (200 milyon kişi) yoksulluk içinde yaşamaktadır ve bu rakam 1996’da% 58’e yükselirken, 2005’te% 50’ye düştü (380 milyon kişi). Sahra altı Afrika’da ortalama bir yoksul insanın günde sadece 70 sentle yaşadığı tahmin ediliyor ve 2003’te 1973’e göre daha fakirdi [155], bu da bazı bölgelerde artan yoksulluğa işaret ediyor. Bazıları, yabancı şirketler ve hükümetlerin öncülüğünü yaptığı başarısız ekonomik liberalizasyon programlarına atfedilir, ancak diğer çalışmalar kötü iç yönetim politikalarına dış faktörlerden daha fazla atıfta bulunur. [156] [157] [158]

Afrika’daki şehir ışıklarının uydu görüntüsü, 2012’de Avrasya’ya kıyasla kıtadaki nispeten düşük modern gelişmeyi gösteriyor.

Afrika şu anda, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde bir kez daha borçlanma riski altında. 2005’teki son borç krizi, ağır borçlu yoksul ülkeler planının (HIPC) yardımıyla çözüldü. HIPC, Afrika ekonomisi üzerinde bazı olumlu ve olumsuz etkilere neden oldu. 2005 Sahra Altı Afrika’daki borç krizinin çözülmesinden yaklaşık on yıl sonra Zambiya tekrar borca ​​girdi. Küçük bir neden, 2011’de bakır fiyatlarının düşmesiydi, ancak daha büyük neden, Zambiya’nın ödünç aldığı paranın büyük bir kısmının elitler tarafından boşa harcanması veya cebe atılmasıydı. [159]

1995’ten 2005’e kadar, Afrika’nın ekonomik büyüme oranı 2005’te ortalama% 5 artarak arttı. Bazı ülkeler, özellikle de Angola , Sudan ve Ekvator Ginesi gibi daha yüksek büyüme oranları yaşadılar, bunların hepsi yakın zamanda petrol rezervlerini çıkarmaya başladılar veya petrol çıkarımlarını genişletti. kapasite.

Avusturyalı siyaset bilimci Arno Tausch, World Values ​​Survey verilerine dayanan yakın zamanda yayınlanan bir analizde, başta Gana olmak üzere birkaç Afrika ülkesinin demokrasi ve piyasa ekonomisine yönelik kitlesel destek ölçeklerinde oldukça iyi performans gösterdiğini iddia etti. [160]

Tausch’un Dünya Değerler Anketi’ne dayalı küresel değer karşılaştırması, aşağıdaki faktör analitik ölçeklerini türetmiştir: 1. Şiddet içermeyen ve yasalara uyan toplum 2. Demokrasi hareketi 3. Kişisel şiddetsiz iklim 4. Kurumlara güven 5. Mutluluk, iyi sağlık 6. Yeniden dağıtım yok dini köktencilik 7. Piyasayı kabul etme 8. Feminizm 9. Siyasete katılım 10. İyimserlik ve angajman 11. Refah zihniyetinin olmaması, Kalvinist çalışma etiğinin kabulü. Tausch, Afrika ülkelerinin tam verilere sahip performansındaki yayılmanın “gerçekten şaşırtıcı” olduğu sonucuna vardı.

Geleceğin demokrasisinin ve Gana’daki piyasa ekonomisinin gelişmesi konusunda özellikle umutlu olmak gerekirken , makale Mısır için kötümser eğilimler veCezayir ve özellikle Afrika’nın önde gelen ekonomisi Güney Afrika için. Yüksek İnsan Eşitsizlik , ölçülen UNDP ‘nin İnsani Gelişme Raporu’ ın İnsan Eşitsizliği Endeksi’nde , ayrıca bozar gelişimi İnsan Güvenliği . Tausch ayrıca , Afrika’dan ortaya çıkan ekonomik ve insan hakları verilerine karşılık gelen bazı yakın zamandaki iyimserliğin sivil toplumun gelişimine yansıdığını iddia ediyor.

2020’de kişi başına GSYİH’ye (SAGP) göre Afrika ülkeleri

Kıta dünyanın % 90 kobalt, % 90 platin,n% 50 altın, % 98 krom, % 70 tantalit, [161]  % 64 manganez ve uarnyumun üçte biri rezervine sahiptir. [162] Kongo Cumhuriyeti (DRC) dünyanın arasında % 70 coltan, üretiminde kullanılan bir mineral tantal kondansatörlerin cep telefonu gibi elektronik cihazlar için. DRC ayrıca dünyadaki elmas rezervlerinin % 30’undan fazlasına sahiptir. [163] Gine dünyanın en büyük boksit ihracatçısıdır. [164] Afrika’daki büyüme esas olarak imalat veya tarımdan değil hizmetlerden kaynaklandığından, işsiz ve yoksulluk seviyelerinde azalma olmaksızın büyüme oldu. Nitekim, küresel mali krizin hemen ardından yaşanan 2008 gıda güvenliği krizi, 100 milyon kişiyi gıda güvensizliğine itmiştir. [165]

Son yıllarda, Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika ülkeleriyle giderek daha güçlü bağlar kurdu ve Afrika’nın en büyük ticaret ortağı. 2007 yılında Çinli şirketler Afrika’ya toplam 1 milyar ABD doları yatırım yaptı. [108]

Profesör Calestous Juma liderliğindeki bir Harvard Üniversitesi çalışması , Afrika’nın ithalatçıdan kendi kendine yeterliliğe geçiş yaparak kendini besleyebileceğini gösterdi. “Afrika tarımı dönüm noktasında; Afrika’nın hammadde ihracatını ve gıda ithalatını destekleyen bir yüzyılın sonuna geldik. Afrika, bölgesel ticaret ve refah için yeni motoru olarak tarımsal yeniliğe odaklanmaya başlıyor.” [166]

DEMOGRAFİK BİLGİLER  

Afrika’nın nüfusu son 40 yılda hızla arttı ve sonuç olarak nispeten genç. Bazı Afrika eyaletlerinde nüfusun yarısından fazlası 25 yaşın altındadır. [167] Afrika’daki toplam insan sayısı 1950’de 229 milyondan 1990’da 630 milyona yükseldi. [168] 2018 itibarıyla Afrika’nın nüfusunun 1,3 milyar olduğu tahmin edilmektedir [1] [2]. Afrika’nın diğer kıtaları aşan toplam nüfusu oldukça yeni; Afrika nüfusu 1990’larda Avrupa’yı geçerken, Amerika2000 yılı civarında bir ara geçildi; Afrika’nın hızlı nüfus artışının, kabaca aynı zamanda, şu anda kendi nüfusundan daha büyük olan sadece iki ülkeyi geçmesi bekleniyor – Hindistan ve Çin’in her biri 2022 yılında sırayla değişecek. [169] Doğmuş bebek sayısındaki bu artış Dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında Afrika’nın 2050 yılında yaklaşık % 37’ye ulaşması bekleniyor, bu yalnızca 1990’dan bu yana% 21’lik bir artış. [170]

Bantu dillerini konuşanlar (Nijer-Kongo ailesinin bir parçası) güney, orta ve güneydoğu Afrika’da çoğunluktadır . Sahel’den Bantu konuşan halklar, Sahra Altı Afrika’nın çoğunda aşamalı olarak genişledi. [171] Ancak Güney Sudan ve Doğu Afrika’da birkaç Nilotik grup, Swahili Kıyısındaki karışık Swahili halkı ve kalan birkaç yerli Khoisan (San” veya “Bushmen ve Pigme halkı sırasıyla güney ve orta Afrika’da bulunmaktadır. Bantu konuşan Afrikalılar da Gabon ve Ekvator Ginesi’nde baskındır ve güney Kamerun’un bazı bölgelerinde bulunurlar. Kalahari Çölü Güney Afrika, Bushmen  (Sanlar) fiziksel olarak diğer Afrikalılardan farklıdır ve Güney Afrika’nın yerli halkıdır. Pigmeler, Orta Afrika’nın Bantu öncesi yerli halklarıdır. [172]

Batı Afrika halkları, çoğunlukla Bantu olmayan şubelerine ait olan Nijer-Kongo dillerini konuşurlar, ancak bazı Nil-Sahra ve Afro-Asya konuşan gruplar da bulunur. Nijer-Kongo konuşan Yoruba, Igbo, Fulani, Akan ve Wolof etnik grupları en büyük ve en etkili olanlardır. Orta Sahra’da, Mandinka veya Mande grupları en önemlileridir. Hausa dahil olmak üzere Çadca konuşan gruplar, Sahra’ya en yakın bölgenin daha kuzey kesimlerinde ve Songhai, Kanuri gibi Nilo-Sahra topluluklarında bulunur.ve Zarma , Batı Afrika’nın Orta Afrika sınırındaki doğu kısımlarında bulunur.

Kuzey Afrika halkları üç ana yerli gruptan oluşur: kuzeybatıda Berberiler, kuzeydoğuda Mısırlılar ve doğuda Nil-Sahra konuşan halklar. Araplar MS 7. yüzyılda  Arapça dili ve İslam Kuzey Afrikada etkin oldu. Semitik Fenikeliler (Kartaca’yı kuran) ve Hiksos, Hint-İran Alanları, Hint- Avrupa Yunanlıları, Romalılar ve Vandallar da Kuzey Afrika’ya yerleşti. Fas ve Cezayir’de önemli Berberi toplulukları kaldı21. yüzyılda, daha az ölçüde, Tunus ve Libya’nın bazı bölgelerinde Berberi konuşanlar da mevcut. [173] Berberi konuşan Tuareg ve diğer çoğu zaman göçebe halklar, Kuzey Afrika’nın Sahra iç kesimlerinin başlıca sakinleridir. Moritanya’da, kuzeyde küçük ama nesli tükenmiş bir Berberi topluluğu ve güneyde Nijer-Kongo konuşan halklar vardır ancak her iki bölgede de Arap ve Arap kültürü hakimdir. Sudan’da, Arap ve Arap kültürü hakim olsa da, çoğunlukla, yüzyıllar boyunca Arap yarımadasından gelen göçmenlerle çeşitli şekillerde karışmış olan Nubyalılar, Fur, Masalit ve Zaghawa gibi, başlangıçta Nil-Sahra dili konuşan gruplar tarafından yaşamaktadır. Afro-Asya konuşan Beja göçebelerinin küçük toplulukları da Mısır ve Sudan’da bulunabilir. [174]  

Afrika Boynuzunda bazı Etiyopya ve Eritre (gibi gruplar Amhara ve Tigrayans toplu olarak da bilinir, Habesha ) den dilleri konuşan Sami dalı Afro-Asya, dil ailesinin iken Oromo ve Somali den konuşma dilleri Cushitic Afro dalı -Asya şeklindedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dekolonizasyon hareketlerinden önce, Avrupalılar Afrika’nın her yerinde temsil ediliyordu. [175] 1960’lar ve 1970’lerdeki dekolonizasyon genellikle beyaz yerleşimcilerin kitlesel göçüne neden oldu – özellikle Cezayir ve Fas’tan (Kuzey Afrika’da 1,6 milyon kara parçası), [176] Kenya, Kongo, [177] Rodezya, Mozambik ve Angola. [178] 1975 ile 1977 arasında bir milyondan fazla sömürge, yalnızca Portekiz’e döndü. [179] Bununla birlikte, beyaz Afrikalılar çok Afrika başta devletler Zimbabwe ,Namibya , Réunion ve Güney Afrika Cumhuriyeti , önemli bir azınlık olmaya devam etti. [180] Beyaz Afrika nüfusunun en fazla olduğu ülke Güney Afrika’dır.[181] Hollanda ve İngiliz diasporaları, bugün kıtadaki en büyük Avrupa soyundan gelen toplulukları temsil etmektedir. [182]

Avrupa sömürgeciliği ayrıca, özellikle Hint alt kıtasından büyük Asyalı grupları İngiliz kolonilerine getirdi. Güney Afrika’da büyük Hint toplulukları bulunur ve daha küçük olanlar Kenya, Tanzanya ve diğer bazı güney ve güneydoğu Afrika ülkelerinde mevcuttur. 1972 senesinde diktatör İdi Amin tarafından Uganda’dan  Hint topluluğu ihraç edildi.

Hint Okyanusu’ndaki adalar da çoğunlukla Afrikalılar ve Avrupalılar ile karışık Asya kökenli insanlar tarafından doldurulur. Malagasy insanlar arasında Madagaskar bir olan Austronesian insanlarancak kıyı boyunca olanlar genellikle Bantu, Arap, Hint ve Avrupa kökenleriyle karıştırılır. Malay ve Hint soyları, Güney Afrika’da Cape Colours (iki veya daha fazla ırk ve kıtada kökenleri olan insanlar) olarak bilinen insan grubunun önemli bileşenleridir. 20. yüzyılda, Lübnanlı ve Çinlilerin [108] küçük ama ekonomik açıdan önemli toplulukları, sırasıyla Batı ve Doğu Afrika’nın büyük kıyı kentlerinde de gelişti. [183]

DİN

Afrika’daki dini dağılımı gösteren bir harita

Afrikalılar çok çeşitli dini inançları savunurken, insanların çoğu Afrika dinlerine veya onların bir kısmına saygı duyuyor. Bununla birlikte, resmi anketlerde veya sayımda, çoğu insan kıta dışından gelen büyük dinlerle, özellikle kolonizasyon yoluyla özdeşleşecektir. Bunun birkaç nedeni var, bunlardan en önemlisi, Afrika’nın dini inançlarının ve uygulamalarının yeterince iyi olmadığı kolonyal fikri. Dini inançlar ve dini bağlılıkla ilgili istatistiklere ulaşmak zordur çünkü bunlar genellikle karışık dini nüfusa sahip hükümetler için hassas konulardır. [184] [185] Dünya Kitap Ansiklopedisi’ne göre İslam ve Hıristiyanlık Afrika’nın en büyük iki dinidir. Encyclopædia Britannica ise , nüfusun % 45’i Hristiyan, % 40’ı Müslüman ve% 10’u geleneksel dinlerden oluştuğunu ifade eder. Az sayıda Afrikalı Hindu, Budist, Konfüçyüsçü, Baháʼí veya Yahudi bulunur ve ayrıca Afrika’da da dinsiz bir azınlık vardır.

DİLLER 

Çoğu tahmine göre, Afrika’da binin üzerinde dil (UNESCO’nun tahminine göre yaklaşık iki bin) konuşulmaktadır.  [186] Çoğu Afrika kökenlidir, ancak bazıları Avrupa veya Asya kökenlidir. Afrika, dünyanın en çok dilli kıtasıdır ve bireylerin yalnızca birden çok Afrika dilini değil, aynı zamanda bir veya daha fazla Avrupa dilini de akıcı bir şekilde konuşması nadir değildir. Afrika’ya özgü dört ana dil ailesi vardır :

Afrika’da konuşulan dil ailelerine basit bir bakış

 • Afroasiatic diller genelinde yaygın 240 hakkında dilleri ve 285 milyonluk bir dil ailesidir Afrika Boynuzu , Kuzey Afrika, Sahel ve Güneybatı Asya.

 

 • Nil-Sahra dil ailesi 30 milyon kişi tarafından konuşulan yüzden fazla dil oluşur. Nil-Sahra dilleri Çad, Etiyopya, Kenya, Nijerya, Sudan, Güney Sudan, Uganda ve Kuzey Tanzanya’daki etnik gruplar tarafından konuşulmaktadır .

 

 • Nijer-Kongo dil ailesi çok Sahraaltı Afrika’nın kapsar. Dil sayısı bakımından Afrika’daki en büyük ve belki de dünyanın en büyük dil ailesidir.

 

 • Khoisan diller elli hakkında sayı ve konuşulmaktadır Güney Afrika’da yaklaşık 400,000 kişi tarafından. [187] Khoisan dillerinin çoğu tehlike altında. Khoi ve San halkları Afrika’nın bu orijinal sakinleri olarak kabul edilir.

Sömürgeciliğin sona ermesinin ardından, hemen hemen tüm Afrika ülkeleri kıta dışından gelen resmi dilleri benimsedi, ancak bazı ülkeler aynı zamanda yerli dilleri (Swahili, Yoruba, Igbo ve Hausa gibi) yasal olarak kabul etti. Pek çok ülkede, İngilizce ve Fransızca halen aktif veya resmi olarak konuşulmaktadır. Arapça, Portekizce , Afrikaans ve İspanyolca, kökenlerini Afrika dışına kadar izleyen ve bugün milyonlarca Afrikalı tarafından hem kamusal hem de özel alanlarda kullanılan dillerin örnekleridir. İtalyanca, Afrika’daki eski İtalyan kolonilerinde bazıları tarafından konuşulmaktadır . Eski bir Alman himayesi olduğu için Namibya’da Almanca konuşulmaktadır.

SAĞLIK

Afrika’daki bireylerin % 85’inden fazlası, genellikle pahalı allopatik tıbbi sağlık hizmetlerine ve maliyetli farmasötik ürünlere alternatif olarak geleneksel tıbbı kullanıyor. Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları ile Afrika On olarak 2000’ler on yıl ilan Afrika Geleneksel Tıp kıtada sağlık sistemlerinde geleneksel tıp kurumsallaştırma için DSÖ Afrika Bölge benimsenen çözünürlüğünü geliştirmek için bir çaba. [188] Bölgedeki kamu politikası yapıcıları, geleneksel / yerli sağlık sistemlerinin önemi ve bunların modern tıp ve sağlık alt sektörü ile bir arada bulunmasının sağlık hizmetleri dağıtımının hakkaniyet ve erişilebilirliğini, nüfusların sağlık durumunu ve Sahra altı Afrika’daki ulusların sosyal-ekonomik gelişimi üzerine çalışmalar yapmaktadır. [189]

Sömürge sonrası Afrika’da AIDS yaygın bir sorundur. Kıta, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15,2’sine ev sahipliği yapsa da [190] , dünya çapındaki toplam enfekte olanın üçte ikisinden fazlası – yaklaşık 35 milyon insan – 15 milyonu zaten ölmüş olan Afrikalılardı. [191] Sahra Altı Afrika tek başına HIV ile yaşayan tüm insanların tahmini yüzde 69’unu [192] ve 2011’deki tüm AIDS ölümlerinin yüzde 70’ini oluşturuyordu. [193] En çok etkilenen Sahra altı Afrika ülkelerinde AIDS arttı 20 ile 49 yaşları arasındaki yetişkinler arasında ölüm oranları ve ortalama yaşam süresi yaklaşık yirmi yıl azaldı. [191]Ayrıca, Afrika’nın pek çok bölgesinde yaşam beklentisi, büyük ölçüde HIV/AIDS salgını nedeniyle düşüyor ve bazı ülkelerde yaşam beklentisi otuz dört yıla kadar düşüyor. [194]

KÜLTÜR 

Geleneksel Afrika kültürlerinin bazı yönleri, sömürge ve sömürge sonrası rejimlerin ihmal ve baskılarının bir sonucu olarak son yıllarda daha az uygulanmaktadır. Örneğin, Afrika gelenekleri cesaretini kırdı ve misyon okullarında Afrika dilleri yasaklandı. [195] Belçikalı II. Leopold, çok eşliliği ve büyücülüğü caydırarak Afrikalıları “uygarlaştırmaya” çalıştı. [195]

Kaya oyma Saint George Kilisesi içinde Lalibela’ya , Etiyopya bir olan UNESCO Dünya Miras Alanı .

Obidoh Freeborn, sömürgeciliğin modern Afrika sanatının karakterini yaratan unsurlardan biri olduğunu öne sürüyor. [196] Yazarlar Douglas Fraser ve Herbert M. Cole’a göre, “Sömürgecilik tarafından yaratılan güç yapısındaki ani değişikliklerin ardından, sanattaki köklü ikonografik değişiklikler hızla gerçekleşti.” [197] Fraser ve Cole, Igboland’da bazı sanat nesnelerinin “geleneksel işlevlere hizmet eden önceki sanat nesnelerinin canlılığı ve dikkatli işçiliğinden yoksun olduğunu iddia ediyorlar. [197] Yazar Chika Okeke-Agulu,” İngiliz imparatorluk girişiminin ırkçı altyapısı” diyor. İmparatorluğun siyasi ve kültürel koruyucularına, yeni ortaya çıkan egemen Afrika’nın ve modernist sanatın reddi ve bastırılmasına zorladı. ” [198] Editörler F. Abiola Irele ve Simon Gikandi, Afrika edebiyatının şu anki kimliğinin “Afrika ve Avrupa arasındaki travmatik karşılaşmada” ortaya çıktığını söylüyorlar. [199] Öte yandan, Mhoze Chikowero Afrikalıların müziği, dansı, maneviyatı ve diğer performatif kültürleri aktif ajanlar ve yerli entelektüeller olarak varlıklarını (yeniden) kullanmak, kolonyal marjinalleşmelerini bozmak ve kendi kaderlerini yeniden şekillendirmek için konuşlandırdıklarına inanıyor. ” [ 200]

Yeniden keşfetmek ve değeri TPTU Afrika geleneksel kültürlere girişimlerde bir diriliş gibi hareketlerin altında, şimdi vardır Afrikalı Rönesans öncülüğünde Thabo Mbeki, Afrocentrism dahil akademisyenlerin bir grup tarafından liderliğindeki Molefi Asante, yanı sıra geleneksel artan tanınması Vodou ve diğer maneviyat biçimlerinin suç olmaktan çıkarılması yoluyla maneviyat.

GÖRSEL SANAT  

Maske; kaolinle boyanmış ahşap ; tarafından Punu insanlar arasından Gabon ; Musée du quai Branly (Paris)

Afrika sanatı, yerli veya yerli Afrikalılardan ve Afrika kıtasından modern ve tarihi resimleri, heykelleri, enstalasyonları ve diğer görsel kültürü anlatır. Tanım aynı zamanda Afrikalı Amerikalı, Karayipler gibi Afrika diasporalarının sanatını veya Afrika geleneklerinden esinlenen Güney Amerika toplumlarındaki sanatı da içerebilir. Bu çeşitliliğe rağmen, Afrika kıtasındaki görsel kültürün bütünlüğü düşünüldüğünde, birleştirici sanatsal temalar mevcuttur. [201]

Çömlekçilik, metal işçiliği, heykel , mimari , tekstil sanatı ve elyaf sanatı, Afrika’da önemli görsel sanat biçimleridir ve Afrika sanatı çalışmasına dahil edilebilir. “Afrika sanatı” terimi, genellikle Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika bölgelerinin sanatını içermez çünkü bu tür alanlar uzun süredir farklı geleneklerin bir parçası olmuştur. Bir milenyumdan fazla bir süredir, bu tür alanların sanatı, birçok özel yerel özelliğe sahip olmasına rağmen Berberi veya İslam sanatının bir parçasını oluşturdu. Etiyopya sanatı uzun olan, Hıristiyan geleneğine, aynı zamanda geleneksel Afrika dininin (kuzeyde İslam ile birlikte) nispeten yakın zamana kadar baskın olduğu Afrika’nın çoğundan farklıdır. [202] Afrika sanatı, eski sanatı, Batı Afrika İslam sanatını, Doğu Afrika’nın Hristiyan sanatını ve bu ve diğer bölgelerin ritüel sanatını içerir. Afrika heykellerinin çoğu, tarihsel olarak ahşap ve en fazla birkaç yüzyıl öncesinden günümüze ulaşamamış diğer doğal malzemelerdeydi, ancak daha eski çanak çömlek ve metal figürleri birkaç alanda bulunabilir. [203] Afrika’da Orta Taş Devri’ne tarihlenen kabuk boncuklar ve boya kanıtları gibi en eski dekoratif objeler arasında keşfedildi. [204] [205] [206] Maskeler, insan figürlerinin yanı sıra birçok insanın sanatında önemli unsurlardır ve çoğu kez oldukça stilize edilmiştir. Nesnenin kullanımına bağlı olarak aynı kaynak bağlamında sıklıkla değişen çok çeşitli stiller vardır, ancak geniş bölgesel eğilimler açıktır; heykel, Batı Afrika’daki ” Nijer ve Kongo nehirleri tarafından kurutulan bölgelerdeki yerleşik kültivatör grupları” arasında en yaygın olanıdır . [207]Doğrudan tanrı imgeleri nispeten seyrektir, ancak özellikle maskeler dini törenler için yapılır veya yapılır; günümüzde pek çoğu turistler için “havaalanı sanatı” olarak yapılmaktadır. [208] 19. yüzyılın sonlarından beri Batı koleksiyonlarında giderek artan miktarda Afrika sanatı var ve en iyi parçaları şimdi belirgin bir şekilde sergileniyor.

MİMARİ 

Giza Piramidleri

Diğer yönlerine gibi Afrika’nın kültürü, Afrika’nın mimarisi son derece çeşitlidir. Boyunca Afrika tarihi, Afrikalılar kendi yerel geliştirdik mimari gelenekleri. Bazı durumlarda, daha geniş bölgesel stilleri gibi tespit edilebilir Sudano Sahelian mimarisi içinde Batı Afrika’da. Geleneksel Afrika mimarisinde yaygın bir tema, fraktal ölçeklemenin kullanılmasıdır: yapının küçük kısımları, dairesel evlerden oluşan dairesel bir köy gibi daha büyük parçalara benzer görünme eğilimindedir. [209]

Mevcut kanıtlara göre, bazı bölgelerdeki Afrika mimarisi yüzyıllardır dış kültürlerden etkilenmiştir. Batı mimarisi, 15. yüzyılın sonlarından beri kıyı bölgelerini etkilemiştir ve şu anda özellikle büyük şehirlerdeki birçok büyük bina için önemli bir ilham kaynağıdır.

Afrika mimarisi, saz, sopa / tahta, çamur, kerpiç , sıkıştırılmış toprak ve taş gibi çok çeşitli malzemeler kullanır . Bu malzeme tercihleri ​​bölgeye göre değişir: Taş ve sıkıştırılmış toprak için Kuzey Afrika, taş ve harç için Afrika Boynuzu, çamur  kerpiç için Batı Afrika, saz/ahşap ve daha çabuk bozulabilen malzemeler için Orta Afrika, taş ve saz için Güneydoğu ve Güney Afrika odun evler bulunur.

MÜZİK

Kıtanın çoğunda geleneksel müzik sözlü (veya işitsel) olarak aktarılır ve yazılmaz. In Sahraaltı Afrika müziği geleneklerine , sık sık dahil olmak üzere her çeşitli vurmalı enstrümanlar dayanıyor ksilofonlar , djembes , davul gibi ve sesi üreten enstrümanlar mbira veya “başparmak piyano.” [210] [211] Afrika müziği Juju, Fuji, Highlife, Makossa, Kizomba, Afrobeat ve diğer müziklere sahiptir. Müzik ve dansı Afrika diasporası Afrikalı müzikal geleneklerine değişen derecelerde için kurulan, dahil Amerikalı müzik ve birçok Karayip gibi türler, Soca, calypso ve zouk. Bomba, conga, son, rumba, salsa, cumbia, samba gibi Latin Amerika müzik türleri köleleştirilmiş Afrikalıların müziği üzerine kurulmuş ve dolayısıyla Afrika popüler müziğini etkilemiştir. [210] Blues, büyük olasılıkla bir Afrika bluenote ölçeğinin Avrupa on iki tonlu müzik enstrümanları ile füzyonu olarak gelişti. [212]

DANS 

Halk arasında “Afro” olarak da bilinen Afrika dansı, esas olarak Sahra Altı Afrika’nın dansına ve daha uygun şekilde müzik ve hareket tarzlarındaki birçok kültürel farklılık nedeniyle Afrika danslarına atıfta bulunur. Bu danslar, Sahra Altı Afrika müziği gelenekleri ve Bantu ritim yetiştiriciliği ile yakın bağlantılı olarak izlenmelidir . Afrika dansı, toplam vücut eklemlenmesinin yanı sıra kavramını da kullanır. [213]

Danslar sosyal kalıpları ve değerleri öğretir ve festivalleri ve cenazeleri kutlarken, yarışırken, tarih, atasözleri ve şiir okurken insanların çalışmalarına, olgunlaşmalarına, övgü veya eleştirilerine yardımcı olur ve tanrılarla karşılaşmak. [214] Afrika dansları büyük ölçüde katılımcıdır ve seyirciler performansın bir parçasıdır. Bazı ruhani, dini veya başlangıç ​​dansları dışında, dansçılar ve izleyiciler arasında geleneksel olarak hiçbir engel yoktur. Ritüel dansların bile genellikle seyircilerin katıldığı bir zaman vardır. [215]

Spor Dalları

Afrika Futbolu Konfederasyonu’nda elli dört Afrika ülkesi futbol takımına sahiptir. Mısır, Afrika Kupası’nı yedi kez kazandı ve arka arkaya üç kez rekor kırdı. Kamerun, Nijerya, Senegal, Gana ve Cezayir, son FIFA Dünya Kupalarının eleme aşamasına geçti . Güney Afrika , 2010 Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yaptı ve bunu yapan ilk Afrika ülkesi oldu.

Kıta, son yıllarda Kahire, Dakar, Johannesburg, Kigali, Luanda ve Rades gibi çeşitli şehirlerde inşa edilen son teknoloji basketbol tesisleri açısından büyük ilerleme kaydetmiştir. [216] Dünyanın en güçlü ve en popüler profesyonel ligi olan NBA’e seçilen Afrikalı basketbolcuların sayısı 2010’larda büyük bir artış yaşadı . [217]

Kriket , bazı Afrika ülkelerinde popülerdir. Güney Afrika ve Zimbabve var Testi ise, durumu Kenya lider test dışı ekibi ve daha önce vardı Tek Gün Uluslararası kriket (dan (ODI) durumudur Ekim 1997, 10 kadar Ocak 2014 30 ). Üç ülke ortaklaşa 2003 Kriket Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptı. Namibya, Dünya Kupası’nda oynayan diğer Afrika ülkesidir. Kuzey Afrika’daki Fas da 2002 Fas Kupası’na ev sahipliği yaptı , ancak milli takım hiçbir zaman büyük bir turnuvaya katılamadı. Ragbi Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve’de popüler bir spordur.

BÖLGELER 

Silâh Bayrak Bölge [218] ve
bölge adı, bayraklı
Alan
(km 2 )
Nüfus [219] Yıl Yoğunluk
(km 2 başına )
Başkent
Kuzey Afrika
Algeria.svg Amblemi Cezayir Cezayir 2.381.740 34.178.188 2009 14 Cezayir
Kanarya Adaları Kanarya Adaları Kanarya Adaları (İspanya) [220] 7.492 2.154.905 2017 226 Las Palmas de Gran Canaria ,
Santa Cruz de Tenerife
Ceuta Ceuta Ceuta (İspanya) [221] 20 85.107 2017 3.575
Mısır Mısır Mısır [222] 1.001.450 82.868.000 2012 83 Kahire
Libya.svg pasaportundaki amblem Libya Libya 1.759.540 6,310,434 2009 4 Trablus
Madeira Madeira Madeira (Portekiz) [223] 797 245.000 2001 307 Funchal
Melilla Melilla Melilla (İspanya) [224] 12 85.116 2017 5.534
Fas Fas Fas 446.550 35.740.000 2017 78 Rabat
Tunus Tunus Tunus 163.610 10.486.339 2009 64 Tunus
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti arması.svg Batı Sahra Batı Sahra [225] 266.000 405.210 2009 2 El Aaiún
Doğu Afrika
Burundi Burundi Burundi 27.830 8.988.091 2009 323 Gitega
Komor Mührü.svg Komorlar Komorlar 2.170 752.438 2009 347 Moroni
Cibuti.svg Amblemi Cibuti Cibuti 23.000 828.324 2015 22 Cibuti
Eritre Eritre Eritre 121.320 5.647.168 2009 47 Asmara
Etiyopya Etiyopya Etiyopya 1.127.127 84.320.987 2012 75 Addis Ababa
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları Fransız Güney ve Antarktika Toprakları Fransız Güney Toprakları (Fransa) 439.781 100 2019 Saint Pierre
Kenya Kenya Kenya 582.650 39.002.772 2009 66 Nairobi
Madagaskar Mührü.svg Madagaskar Madagaskar 587.040 20.653.556 2009 35 Antananarivo
Malawi Malawi Malawi 118.480 14.268.711 2009 120 Lilongwe
Mauritius Mauritius Mauritius 2.040 1.284.264 2009 630 Louis Limanı
Mayotte Mayotte Mayotte (Fransa) 374 223.765 2009 490 Mamoudzou
Mozambik Amblemi.svg Mozambik Mozambik 801.590 21.669.278 2009 27 Maputo
Réunion Réunion Réunion (Fransa) 2.512 743.981 2002 296 Saint Denis
Ruanda Ruanda Ruanda 26.338 10.473.282 2009 398 Kigali
Seyşeller Seyşeller Seyşeller 455 87.476 2009 192 Victoria
Somali arması.svg Somali Somali 637.657 9.832.017 2009 15 Mogadişu
Somaliland.svg Amblemi Somaliland Somaliland 176.120 3.508.180 2012 25 Hargeisa
Güney Sudan Güney Sudan Güney Sudan 619.745 8.260.490 2008 13 Juba
Sudan Sudan Sudan 1.861.484 30.894.000 2008 17 Hartum
Tanzanya Tanzanya Tanzanya 945.087 44.929.002 2009 43 Dodoma
Uganda Uganda Uganda 236.040 32.369.558 2009 137 Kampala
Zambiya Zambiya Zambiya 752.614 11.862.740 2009 16 Lusaka
Zimbabve Zimbabve Zimbabve 390.580 11.392.629 2009 29 Harare
Orta Afrika
Angola.svg Amblemi Angola Angola 1.246.700 12.799.293 2009 10 Luanda
Kamerun Kamerun Kamerun 475.440 18.879.301 2009 40 Yaoundé
Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 622.984 4.511.488 2009 7 Bangui
Çad Çad Çad 1.284.000 10.329.208 2009 8 N’Djamena
Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 342.000 4.012.809 2009 12 Brazzaville
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2.345.410 69.575.000 2012 30 Kinşasa
Ekvator Ginesi arması.svg Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 28.051 633.441 2009 23 Malabo
Gabon Gabon Gabon 267.667 1.514.993 2009 6 Libreville
São Tomé ve Príncipe.svg arması São Tomé ve Príncipe São Tomé ve Príncipe 1.001 212.679 2009 212 São Tomé
Güney Afrika
Botsvana Botsvana Botsvana 600.370 1.990.876 2009 3 Gaborone
Eswatini Eswatini Eswatini 17.363 1.123.913 2009 65 Mbabane
Lesoto Lesoto Lesoto 30.355 2.130.819 2009 70 Maseru
Namibya Namibya Namibya 825.418 2.108.665 2009 3 Windhoek
Güney Afrika arması.svg Güney Afrika Güney Afrika 1.219.912 51.770.560 2011 42 Bloemfontein , Cape Town , Pretoria [226]
Batı Afrika
Benin Benin Benin 112.620 8.791.832 2009 78 Porto-Novo
Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 274.200 15.746.232 2009 57 Ouagadougou
Yeşil Burun Adaları arması.svg Cape Verde Cape Verde 4.033 429.474 2009 107 Praia
Gambiya Gambiya Gambiya 11.300 1.782.893 2009 158 Banjul
Gana Gana Gana 239.460 23.832.495 2009 100 Accra
Gine arması-new.svg Gine Gine 245.857 10.057.975 2009 41 Conakry
Gine-Bissau Gine-Bissau Gine-Bissau 36.120 1.533.964 2009 43 Bissau
Fildişi Sahili Fildişi Sahili Fildişi Sahili 322.460 20.617.068 2009 64 Abican , [227] Yamoussoukro
Liberya Liberya Liberya 111.370 3.441.790 2009 31 Monrovia
Mali Mali Mali 1.240.000 12.666.987 2009 10 Bamako
Moritanya Mührü (2018) .svg Moritanya Moritanya 1.030.700 3.129.486 2009 3 Nouakchott
Nijer Nijer Nijer 1.267.000 15.306.252 2009 12 Niamey
Nijerya Nijerya Nijerya 923.768 166.629.000 2012 180 Abuja
Birleşik Krallık Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha (Birleşik Krallık) 420 7.728 2012 13 Jamestown
Senegal Senegal Senegal 196.190 13.711.597 2009 70 Dakar
Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 71.740 6.440.053 2009 90 Freetown
Gitmek Gitmek Togo 56.785 6.019.877 2009 106 Lomé
Afrika Toplamı 30.368.609 1.001.320.281 2009 33

KAYNAKÇA 

 1.   Dünya Nüfusu beklentileri – Nüfus bölümü  ” . popülasyon.un.org . Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı , Nüfus Bölümü . Erişim tarihi: 9 Kasım 2019 .
 2.    Genel toplam nüfus “- Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu” (xslx) . popülasyon.un.org (web sitesi aracılığıyla alınan özel veriler). Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı , Nüfus Bölümü Erişim tarihi: 9 Kasım2019 .
 3. “GSYİH SAGP, cari fiyatlar” . Uluslararası Para Fonu. 2021 Erişim tarihi: 16 Ocak 2021 .
 4. “GSYİH Nominal, cari fiyatlar” . Uluslararası Para Fonu. 2021 Erişim tarihi: 16 Ocak 2021 .
 5. “Kişi başına nominal GSYİH” . Uluslararası Para Fonu. 2021 Erişim tarihi: 16 Ocak 2021 .
 6.  Sayre, April Pulley (1999), Africa , Twenty-First Century Books. ISBN 0-7613-1367-2 . 
 7. Swanson, Ana (17 Ağustos 2015). “2100’de dünyanın çarpıcı biçimde farklı görünmesinin 5 yolu” . Washington Post .
 8. Harry , Njideka U. (11 Eylül 2013). “Afrika Gençliği, Yenilikçilik ve Değişen Toplum” . Huffington Post .
 9. Janneh, Abdoulie (Nisan 2012). “geçici gündemin 4. maddesi – Nüfus meselelerindeki ulusal deneyim hakkında genel tartışma: ergenler ve gençler” (PDF) . Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu Alındı 15 Aralık 2015 .
 10.  Collier, Paul; Gunning, Jan Willem (1 Ağustos 1999). “Afrika Neden Yavaş Büyüdü?” Journal of Economic Perspectives . 13(3): 3–22. doi : 10.1257 / jep.13.3.3 . ISSN 0895-3309. 
 11. Fwatshak, SU (2014). “Soğuk Savaş ve Ekonomik Farklılıkların Ortaya Çıkışı: Afrika ve Asya Karşılaştırıldı”. Çağdaş Afrika . Springer. s. 89–125. doi : 10.1057 / 9781137444134_5 . ISBN 978-1-349-49413-2.
 12. Austin, Gareth (1 Mart 2010). “Afrika Ekonomik Gelişimi ve Sömürge Mirası” . Uluslararası Kalkınma Politikası | Revue international de politique de développement (1): 11–32. doi : 10.4000 / poldev.78 . ISSN 1663-9375 . 
 13. Dunning, Thad (2004). “Yardımın Etkilerinin Koşullandırılması: Afrika’da Soğuk Savaş Siyaseti, Bağışçı Güvenilirliği ve Demokrasi” . Uluslararası Organizasyon . 58 (2): 409–423. doi : 10.1017 / S0020818304582073 . ISSN 0020-8183 . JSTOR 3877863 .  
 14. Alemazung, J. (2010). “Sömürge Sonrası Sömürgecilik: Afrika Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Gelişimini Bozan Uluslararası Faktörler ve Aktörlerin Analizi” . tanımsız . S2CID 140806396 Erişim tarihi: 12 Kasım 2020 . 
 15. Bayeh, E. (2015). “BAĞIMSIZLIK SONRASI AFRİKA DEVLETLERİNDE Sömürgeciliğin SİYASAL VE EKONOMİK MİRASI” . www.semanticscholar.org . S2CID 198939744 Erişim tarihi: 12 Kasım 2020 . 
 16. “Afrika. Genel bilgi” . Görsel Coğrafya. 24 Nisan 2011 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 24 Kasım 2007 .
 17. Schneider, SH; et al. (2007). “19.3.3 Bölgesel güvenlik açıkları”. Parry, ML’de; et al. (eds.). Bölüm 19: Temel Güvenlik Açıklarının ve İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi . İklim değişikliği 2007: etkiler, uyum ve savunmasızlık: Çalışma Grubu II’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) dördüncü değerlendirme raporuna katkısı. Cambridge University Press (CUP): Cambridge, UK: Baskı versiyonu: CUP. Bu sürüm: IPCC web sitesi. ISBN 978-0-521-88010-7. 12 Mart 2013 tarihinde orjinalinden arşivlendi . Erişim tarihi: 15 Eylül 2011 .
 18. Niang, I., OC Ruppel, MA Abdrabo, A. Essel, C. Lennard, J. Padgham ve P. Urquhart, 2014: Africa. İçinde: İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet. Bölüm B: Bölgesel Boyutlar. Çalışma Grubu II’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporuna Katkısı [Barros, VR, CB Field, DJ Dokken et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık ve New York, NY, ABD, s. 1199–1265. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap22_FINAL.pdf
 19. “Homo sapiens: Utah Üniversitesi Haber Bülteni: 16 Şubat 2005” . 24 Ekim 2007 tarihinde orjinalinden arşivlendi .
 20.  Schlebusch, Carina M; Malmström, Helena; Günther, Torsten; Sjödin, Per; Coutinho, Alexandra; Edlund, Hanna; Munters, Arielle R; Vicente, Mário; Steyn, Maryna; Soodyall, Himla; Lombard, Marlize; Jakobsson, Mattias (2017). “Güney Afrika antik genomları, modern insan ayrışmasını 350.000 ila 260.000 yıl öncesine kadar tahmin ediyor” . Bilim . 358 (6363): 652–655. Bibcode : 2017Sci … 358..652S . doi : 10.1126 / science.aao6266 . PMID 28971970 . 
 21.  Sample, Ian (7 Haziran 2017). ” Şimdiye kadarki en eskiHomo sapiens kemikleri, insan hikayesinin temellerini sarsarak buldu” . Koruyucu Erişim tarihi: 7 June 2017 .
 22.  Zimmer, Carl (10 Eylül 2019). “Bilim adamları, Bir Bilgisayarda İnsanlığın Atasının Kafatasını Buluyor – Araştırmacılar, fosilleri ve BT taramalarını karşılaştırarak, modern insanların son ortak atasının kafatasını yeniden oluşturduklarını söylüyorlar” . The New York Times . Erişim tarihi: 10 Eylül 2019.
 23.  Mounier, Aurélien; Lahr, Marta (2019). “Afrika geç orta Pleistosen hominin çeşitliliğini ve türümüzün kökenini deşifre etmek” . Doğa İletişimi . 10 (1): 3406. Bibcode : 2019NatCo..10.3406M . doi : 10.1038 / s41467-019-11213-w . PMC 6736881 . PMID 31506422 .  
 24. Georges, Karl Ernst (1913–1918). “Afri” . Georges, Heinrich (ed.). Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch(Almanca) (8. baskı). Hannover. 16 Ocak 2016 tarihinde orjinalinden arşivlendi Alındı 20 Eylül 2015 .
 25. Lewis, Charlton T .; Kısa, Charles (1879). “Afer” . Latin SözlükOxford: Clarendon Press Alındı 20 Eylül 2015 .
 26. Venter & Neuland, NEPAD ve Afrika Rönesansı (2005), s. 16
 27. Desfayes, Michel (25 Ocak 2011). “Ülkelerin İsimleri” . michel-desfayes.org . Arşivlenmiş orijinal 27 Haziran 2019 tarihinde Erişim tarihi: 9 Nisan 2019 . Afrika. Tunus’taki eski bir kabilenin adından, Afri (sıfat: Afer ). Adı, Büyük Kabylia’da (Cezayir) Ifira ve Ifri-n-Dellal olarak bugün hala mevcuttur Bir Berberi kabilesine Orta Çağ’da Beni-Ifren adı verildi ve Ifurace 6. yüzyılda bir Tripolitan halkının adıydı. İsim Berberi dilindendir ifri‘mağara’. Troglodytizm Kuzey Afrika’da yaygındı ve bugün hala Güney Tunus’ta devam ediyor. Herodote, Kuzey Afrika halkı olan Garamantes’in mağaralarda yaşadığını yazdı. Antik Yunan troglodytē mağaralarda yaşayan bir Afrikalı halktır . Afrika Romalılar tarafından icat edilmiştir ve ‘ Ifriqiyeh Araplaştırılmış Latince adıdır. (Decret & Fantar, 1981’den birçok ayrıntı). 
 28. Babington Michell, Geo (1903). “Berberiler” . Kraliyet Afrika Topluluğu Dergisi . 2 (6): 161–194. doi : 10.1093 / oxfordjournals.afraf.a093193 . JSTOR 714549 . 
 29.  Edward Lipinski, Itineraria Phoenicia , Peeters Publishers, 2004, s. 200. ISBN 90-429-1344-4 
 30. “Africa Africanus Africus” . Consultos.com.
 31. “Nil Genesis: Gerald Massey’in eseri” . Gerald-massey.org.uk. 29 Ekim 1907. 30 Ocak 2010 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010 .
 32. Fruyt, M. (1976). “D’Africus ventus bir Afrika bölgesi”. Revue de Philologie . 50 : 221–38.
 33. Stieglitz, Robert R. (1984). “Eski Yakın Doğu’da Uzun Mesafe Denizcilik”. İncil Arkeoloğu . 47 (3): 134–142. doi : 10.2307 / 3209914 . JSTOR 3209914 . S2CID 130072563 .  
 34. Hallikan, ‘Abu-l-‘Abbas Sams-al-din’ Ahmad ibn Muhammad Ibn (1842). Kitab Wafayat Ala’yan. İbn Hallikan’ın Biyografik Sözlüğü Tercümesi. (Guillaume) B (aro) n Mac-Guckin de Slane tarafından . Benjamin Duprat.
 35. Endülüs, Sa’id (2010). Ortaçağ Dünyasında Bilim . Texas Üniversitesi Yayınları. ISBN 9780292792319.
 36. Upton Roger D. (1881). Arap Çölü’nde Seyahatler: Arap Atı ve Soyağacına Özel Referans ile . CK Paul & Company.
 37. Rene J. Herrera; Ralph Garcia-Bertrand (2018). Ataların DNA’sı, İnsan Kökenleri ve Göçler . Elsevier Science. s. 61–. ISBN 978-0-12-804128-4.
 38. Kimbel, William H. ve Yoel Rak ve Donald C. Johanson. (2004)Australopithecus Afarensis’in Kafatası , Oxford University Press US. ISBN 0-19-515706-0 
 39. Tudge, Colin. (2002) The Variety of Life. , Oxford University Press. ISBN 0-19-860426-2 
 40. van Sertima, Ivan . (1995) Mısır: Child of Africa / S V12 (Ppr) , Transaction Publishers. sayfa 324–25. ISBN 1-56000-792-3 
 41. Mokhtar, G. (1990) UNESCO Genel Afrika Tarihi , Cilt. II, Kısaltılmış Baskı: Antik Afrika , Kaliforniya Üniversitesi Yayınları. ISBN 0-85255-092-8 
 42. Eyma, AK ve CJ Bennett. (2003) Delts-Man in Yebu: Ara sıra Mısırbilimcilerin Elektronik Forumu No. 1 , Universal Publishers. s. 210. ISBN 1-58112-564-X 
 43. Wells, Spencer (Aralık 2002) The Journey of Man . National Geographic
 44. Oppenheimer, Stephen. Matem Gates Arşivlenenler de 30 May 2014 Wayback Machine . bradshawfoundation.com
 45. 15. Cebelitarık Boğazı, Atlantik Okyanusu / Akdeniz” . www.lpi.usra.edu Erişim tarihi: 13 Mayıs 2020 .
 46. Fregel, Rosa; Méndez, Fernando L .; Bokbot, Youssef; Martín-Socas, Dimas; Camalich-Massieu, Maria D .; Santana, Jonathan; Morales, Jacob; Ávila-Arcos, María C .; Underhill, Peter A .; Shapiro, Beth; Wojcik, Genevieve (26 Haziran 2018). “Kuzey Afrika’daki antik genomlar, hem Levant’tan hem de Avrupa’dan Mağrip’e tarih öncesi göçleri kanıtlıyor . ” Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri . 115 (26): 6774–6779. doi : 10.1073 / pnas.1800851115 . ISSN 0027-8424 . PMC 6042094 . PMID 29895688 .   
 47. Derricourt, Robin (2005). “Afrika’dan Çıkmak”: Deniz Geçişleri, Kara Geçişleri ve Hominin Göçlerinde Kültür ” (PDF) . Journal of World Prehistory . 19 (2): 119–132. doi : 10.1007 / s10963-006-9002-z . S2CID 28059849 .  
 48. Goucher, Candice; Walton Linda (2013). Dünya Tarihi: Geçmişten Günümüze Yolculuk . Routledge. s. 2–20. ISBN 978-1-134-72354-6.
 49. Keenan, Jeremy (2013). Sahra: Geçmiş, Bugün ve Gelecek . Routledge. ISBN 978-1-317-97001-9.
 50. Mercier, Norbert; et al. (2012). “Tassili-n-Ajjer platosunun (Orta Sahra) paryetal sanatı ile ilişkili kuaterner çökeltilerin OSL tarihlemesi”. Kuvaterner Jeokronolojisi . 10 : 367–73. doi : 10.1016 / j.quageo.2011.11.010 .
 51. “Sahara’nın Ani Çölleşme Atmosferik ve Bitki görüşlerini tarafından Hızlandırılmış Dünya’nın Orbit Değişim Başlatan,”Arşivlenen de 7 Mart 2014 Wayback Machine , Science Daily
 52. Elmas, Jared. (1999) Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Society . New York: Norton, s. 167. ISBN 978-0813498027 
 53. Jesse, Friederike (2010). “Kuzey Afrika’da Erken Çömlekçilik – Genel Bir Bakış”. Afrika Arkeolojisi Dergisi . 8 (2): 219–238. doi : 10.3213 / 1612-1651-10171 . JSTOR 43135518 . 
 54. Simon Bradley, arkeoloji İsviçre liderliğindeki ekip, en az 9,400BC için geri kalma, merkezi Mali’de eski Afrika çanak çömlek parçaları tespit etti Arşivlenen en 2012-03-06 Wayback Machine uluslararası hizmet -, SWI swissinfo.ch Swiss Broadcasting Corporation (SBC), 18 Ocak 2007
 55. Ehret (2002), s. 64–75.
 56. “Katanda Kemik Zıpkın Noktası” . Smithsonian Enstitüsü’nün İnsan Kökenleri Programı . 22 Ocak 2010 Erişim tarihi: 19 Şubat2019 .
 57. “Mande | insanlar” .
 58. Ehret (2002), s. 82–84.
 59.  O’Brien, Patrick K. ed. (2005) Oxford Dünya Tarihi Atlası . New York: Oxford University Press. s. 22–23. Mayıs ISBN 9780199746538 
 60. Martin ve O’Meara, “Africa, 3rd Ed.” Wayback MachineIndiana’da11 Ekim 2007’de arşivlendi : Indiana University Press, 1995
 61.  Breunig, Peter. 2014. Nok: Arkeolojik Bağlamda Afrika Heykeli: s. 21.
 62.  Fagg, Bernard. 1969. Batı Afrika’da son çalışmalar: Nok kültürüne yeni bir ışık. Dünya Arkeolojisi 1 (1): 41–50.
 63. İlk yazıcılar Mısırlılar mıydı? BBC News (15 Aralık 1998)
 64. Hassan, Fekri A. (2002) Kuraklık, Yemek ve Kültür , Springer. s. 17. ISBN 0-306-46755-0 
 65. McGrail, Sean. (2004) Boats of the World , Oxford University Press. s. 48. ISBN 0-19-927186-0 
 66. Shavit, Jacob; Shavit, Yaacov (2001). Siyahlı Tarih: Eski Bir Geçmişi Arayan Afrikalı-Amerikalılar . Taylor ve Francis. s. 77. ISBN 978-0-7146-8216-7.
 67. Fage, JD (1979), The Cambridge History of Africa , Cambridge University Press. ISBN 0-521-21592-7 
 68. Fage, JD, vd. (1986), The Cambridge History of Africa , Cambridge University Press. Cilt 2, s. 118. doi : 10.1017 / CHOL9780521215923.004 . Mayıs ISBN 9781139054560 
 69. Oliver, Roland ve Anthony Atmore (1994), Afrika 1800’den beri , Cambridge University Press. ISBN 0-521-42970-6 
 70. “Berlin Konferansı | Batı Medeniyeti II (HIS 104) – Biel” . course.lumenlearning.com Erişim tarihi: 13 Mayıs 2020 .
 71. “Yunanlılar, Romalılar ve Barbarlar” .
 72. “Ptolemaios ve Roma Mısır: MÖ 332 – MS 395” . Wsu.edu. 6 Haziran 1999. 28 Mayıs 2010 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010 .
 73. “Yorkshire Müzesi’nde Roma İmparatoru Septimius Severus hakkında yeni sergi” . Basın . 2 Şubat 2011 Erişim tarihi: 15 Aralık 2013 .
 74. “Afrika Hikayesi – Hristiyanlık” . BBC Dünya Servisi . BBC Erişim tarihi: 15 Aralık 2013 .
 75. Tesfagiorgis, Mussie (2010). Eritre . ABC-CLIO. s. 153. ISBN 978-1-59884-232-6.
 76. Ayoub, Mahmoud M. (2004). İslam: İnanç ve Tarih . Oxford: Oneworld. sayfa 76, 92–93, 96–97.
 77. Holl, Augustin (1985). “Gana İmparatorluğunun Arka Planı: Dhar Tichitt bölgesinde (Moritanya) devlete geçiş üzerine arkeolojik araştırmalar” . Antropolojik Arkeoloji Dergisi . 4 (2): 73–115. doi : 10.1016 / 0278-4165 (85) 90005-4 .
 78. Iliffe, John (2007). s. 49–50
 79. Collins ve Burns (2007), s. 78.
 80. Shillington, Kevin (2005), s. 39.
 81. Şeref, Hugh; Fleming, John (2005). Bir dünya sanat tarihi (7. baskı). Londra: Laurence King. ISBN 9781856694513.
 82. Meredith, Martin (20 Ocak 2006). “Afrika’nın Kaderi – Elli Yıllık Bağımsızlık Araştırması” . Washington Post . Erişim tarihi: 23 Temmuz 2007 .
 83. “Igbo-Ukwu (c. 9. yüzyıl) | Tematik Deneme | Heilbrunn Sanat Tarihi Zaman Çizelgesi | Metropolitan Sanat Müzesi” . Metmuseum.org Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010 .
 84. Glick, Thomas F. (2005) Erken Orta Çağ’da İslami ve Hıristiyan İspanya . Brill Academic Publishers, s. 37. ISBN 9789004147713 
 85. “Moritanya – Arap İstilaları” . countrystudies.us .
 86. Nebel, A; et al. (1 Nisan 2010). “Arap Kabilelerinin Güney Levant ve Kuzey Afrika’ya Genişlemesine İlişkin Genetik Kanıt” . Amerikan İnsan Genetiği Dergisi . 70 (6): 1594–96. doi : 10.1086 / 340669 . PMC 379148 . PMID 11992266 .  
 87. Lapidus, Ira M. (1988) A History of Islamic Societies , Cambridge.
 88. Tarihsel araştırma: Köle toplumları , Encyclopædia Britannica
 89. Svahili Sahil Arşivlenen de 6 Aralık 2007 Wayback Machine, National Geographic
 90. Encyclopædia Britannica’s Guide to Black History ,Encyclopædia Britannica’ya hoş geldiniz
 91. “Köle ticaretine odaklanın” . bbc.co.uk . BBC News – Afrika. 3 Eylül 2001.
 92. Lovejoy, Paul E. (2000). Kölelikte Dönüşümler: Afrika’da Kölelik Tarihi . Cambridge University Press. s. 25 . ISBN 978-0-521-78430-6.
 93. Rees Davies, “Barbary Coast’taki İngiliz Köleler” , BBC , 1 Temmuz 2003
 94. Jo Loosemore, Köleliğe karşı yelken . BBC
 95. “Batı Afrika Filosu ve köle ticareti” . Pdavis.nl. 10 Haziran 2010 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010.
 96. Simon, Julian L. (1995) State of Humanity , Blackwell Publishing. s. 175. ISBN 1-55786-585-X 
 97. “Kara Kıtada Beyaz Adamlar; Lamar Middleton’ın” Afrika’nın Tecavüzü “, Avrupa’nın Son Altmış Yıllık Genişlemesinin Bir Çalışmasıdır. AFRİKA TAVSİYESİ. Yazan Lamar Middleton. 331 s. New York: Harrison Smith ve Robert Haas” . timesmachine.nytimes.com Erişim tarihi: 9 Aralık 2020 .
 98. Brantlinger, Patrick (1985). “Victorialılar ve Afrikalılar: Kara Kıta Efsanesinin Soykütüğü”. Kritik Sorgulama . 12 (1): 166–203. doi : 10.1086 / 448326 . JSTOR 1343467 . 
 99. R. Robinson, J. Gallagher ve A. Denny, Africa and the Victorians, Londra, 1965, s. 175.
 100. Kevin Shillington, Afrika Tarihi . Gözden geçirilmiş ikinci baskı (New York: Macmillan Publishers Limited, 2005), 301.
 101. Bély, Lucien (2001). Fransa Tarihi . Baskılar Jean-paul Gisserot. s. 118. ISBN 978-2-87747-563-1.
 102. Aryeetey, Ernest; Harrigan, Jane; Nissanke Machiko (2000). Gana’daki Ekonomik Reformlar: Mucize ve Serap . Africa World Press. s. 5. ISBN 978-0-86543-844-6.
 103. Uluslararası Para Fonu. Uluslararası Para Fonu . IMF. OCLC 40951957 . 
 104. “BBC: 1984 Etiyopya’da kıtlık” . BBC News . 6 Nisan 2000 Erişim tarihi: 1 Ocak 2010 .
 105. Robert G. Patman, Afrika Boynundaki Sovyetler Birliği 1990,ISBN 0-521-36022-6 , s. 295–96 
 106. Steven Varnis, İsteksiz yardım mı yoksa isteksizlere yardım mı ?: ABD gıda yardımı politikası ve Etiyopya Kıtlık Yardımı 1990, ISBN 0-88738-348-3 , s. 38 
 107. Rayner, Gordon (27 Eylül 2011). “Cep telefonunuz Kongo’daki savaşın finansmanına yardımcı oluyor mu?” The Daily Telegraph . Londra.
 108.  Malia Politzer, “Çin ve Afrika: Daha Güçlü Ekonomik Bağlar Daha Fazla Göç Demektir” , Göç Bilgi Kaynağı . Ağustos 2008
 109. Jenny Aker, Isaac Mbiti, “Afrika’da Cep Telefonları ve Ekonomik Kalkınma” SSRN
 110. “2010’dan Bu Yana En Az Bir Milyon Sahra Altı Afrikalı Avrupa’ya Taşındı” . Pew Araştırma Merkezi. Dan 22 Mart 2018 Arşivlenen orijinal , 1 Mart 2019 tarihinde Erişim tarihi: 8 Haziran 2018.
 111. Drysdale, Alasdair ve Gerald H. Blake. (1985) Orta Doğu ve Kuzey Afrika , Oxford University Press US. ISBN 0-19-503538-0 
 112. “Atlas – Xpeditions” . National Geographic Topluluğu. 2003. 3 Mart 2009 tarihinde orjinalinden arşivlendi 1 Mart 2009 alındı.
 113.  (1998) Merriam-Webster Coğrafi Sözlüğü (Dizin) , Merriam-Webster, s. 10-11. ISBN 0-87779-546-0 
 114. lewin, Evans. (1924) Afrika , Clarendon basını
 115. Hoare, Ben. (2002) Kingfisher A – Z Ansiklopedisi , Kingfisher Yayınları. s. 11. ISBN 0-7534-5569-2 
 116. “Somali Tabağı” . Ashten Sawitsky Alındı 30 Haziran 2015.
 117. Chu, D .; Gordon, RG (1999). “Güneybatı Hindistan sırtı boyunca Nubia ile Somali arasındaki hareketin kanıtı”. Doğa . 398 (6722): 64–67. Bibcode : 1999Natur.398 … 64C . doi : 10.1038 / 18014 . S2CID 4403043 . 
 118. “Afrika: Çevre Atlası, 17.06.2008.” Arşivlenen at 5 Ocak 2012 Wayback Makinası Afrika Çalışmaları Merkezi’nin , Pennsylvania Üniversitesi. Haziran 2011’de erişildi.
 119. El Fadlı, KI; et al. (Eylül 2012). “Dünya Meteoroloji Örgütü Libya, El Azizia’da 58 ° C Aşırı Sıcaklıkta Sözde Dünya Rekorunun Değerlendirmesi (13 Eylül 1922)” . Amerikan Meteoroloji Derneği Bülteni . 94 (2): 199. Bibcode : 2013BAMS … 94..199E . doi : 10.1175 / BAMS-D-12-00093.1 .( 13 Eylül 1922’de ‘Aziziya , Libya tarafından iddia edilen 136 ° F (57,8 ° C), Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak geçersiz kabul edildi .)
 120. “Dünya Meteoroloji Örgütü Dünya Hava Durumu / İklim Aşırılıkları Arşivi” . 4 Ocak 2013 tarihinde orjinalindenarşivlendi Erişim tarihi: 10 Ocak 2013 .
 121. Ormansızlaştırma endişe verici seviyeye ulaşır – BMArşivlenen 6 Aralık 2008 de Wayback Machine . AfricaNews. 11 Haziran 2008
 122. Afrika’da Ormanlar ve ormanların yok edilmesi – muazzam kaynağın israf Arşivlenen de 20 May 2009 Wayback Machine . afrol Haberleri
 123. World Wildlife Fund, ed. (2001). “Madagaskar nemli ormanlar”WildWorld Ekolojik Bölge Profili . National Geographic Topluluğu. 8 Mart 2010 tarihinde orjinalinden arşivlendi .
 124. “Doğa çöpe attı: Afrika’nın yıkımı” , The Independent , 11 Haziran 2008.
 125. Duncan, B. N; West, J. J; Yoshida, Y; Fiore, A. M; Ziemke, J. R (2008). “Avrupa kirliliğinin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’daki ozon üzerindeki etkisi” . Atmosfer Kimyası ve Fiziği . 8 (8): 2267–83. Bibcode : 2008ACP ….. 8.2267D . doi : 10.5194 / acp-8-2267-2008 .
 126.  “Afrika’da Uluslararası Sularda İşbirliği (CIWA)” . www.worldbank.org Erişim tarihi: 13 Kasım 2016 .
 127. Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu 2016: Su ve İşler . Paris: UNESCO. 2016. ISBN 978-92-3-100146-8. CC-BY-SA icon.svgMetin, Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) lisansı altında bulunan bu kaynaktan kopyalandı .
 128.  Anthony Gachanja, Pedro Mastrangelo, Kevin Mcguigan, Presthantie Naicker ve Feleke Zewge (2010). Afrika’nın Su Kalitesi: Bir Kimya Bilimi Perspektifi . Londra: Pan Africa Chemistry Network, Royal Society of Chemistry. s. 8.
 129. “Afrika’da Su” . Afrika Çalışmaları Merkezi Leiden . 19 Mart 2012 Erişim tarihi: 28 Kasım 2020 .
 130.  “Afrika’da Su” . studyres.com Erişim tarihi: 28 Kasım 2020.
 131. “Kainji Barajı’na içeriden bir bakış” . 14 Ekim 2012 Arşivlenen orijinal 14 Ekim 2012 tarihinde Erişim tarihi: 28 Kasım 2020.
 132. Rafei, Leila (29 Ekim 2014). “Afrika’nın kentsel nüfus artışı: eğilimler ve tahminler” . Veri Blogu Erişim tarihi: 13 Kasım 2016.
 133. Schneider, SH; et al. (2007). “19.3.3 Bölgesel güvenlik açıkları”. Parry, ML’de; et al. (eds.). Bölüm 19: Temel Güvenlik Açıklarının ve İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi . İklim değişikliği 2007: etkiler, uyum ve savunmasızlık: Çalışma Grubu II’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) dördüncü değerlendirme raporuna katkısı. Cambridge University Press (CUP): Cambridge, UK: Baskı versiyonu: CUP. Bu sürüm: IPCC web sitesi. ISBN 978-0-521-88010-7. 12 Mart 2013 tarihinde orjinalinden arşivlendi . Erişim tarihi: 15 Eylül 2011 .
 134.  Niang, I., OC Ruppel, MA Abdrabo, A. Essel, C. Lennard, J. Padgham ve P. Urquhart, 2014: Africa. İçinde: İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet. Bölüm B: Bölgesel Boyutlar. Çalışma Grubu II’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporuna Katkısı [Barros, VR, CB Field, DJ Dokken et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık ve New York, NY, ABD, s. 1199-1265.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap22_FINAL.pdf
 135. Ofoegbu, Chidiebere; Chirwa, PW (19 Mayıs 2019). “Güney Afrika’daki aşiret ormanlarının yönetimine yönelik kırsal halkın tutumunun analizi”. Sürdürülebilir Ormancılık Dergisi . 38 (4): 396–411. doi : 10.1080 / 10549811.2018.1554495 . ISSN 1054-9811 . S2CID 92282095 .  
 136. Niang, I., OC Ruppel, MA Abdrabo, A. Essel, C. Lennard, J. Padgham ve P. Urquhart, 2014: Africa. İçinde: İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet. Bölüm B: Bölgesel Boyutlar. Çalışma Grubu II’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporuna Katkısı [Barros, VR, CB Field, DJ Dokken et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık ve New York, NY, ABD, s. 1199-1265. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap22_FINAL.pdf doğrulama gerekli ]
 137. Ofoegbu, Chidiebere; Chirwa, PW; Francis, J .; Babalola, FD (3 Temmuz 2019). “Güney Afrika’nın Vhembe bölgesinde bir iklim Değişikliğine uyum stratejisi olarak yerel düzeydeki orman kullanımı ve yönetim kapasitesinin değerlendirilmesi”. İklim ve Kalkınma . 11 (6): 501–512. doi : 10.1080 / 17565529.2018.1447904 . hdl : 2263/64496 . ISSN 1756-5529 . S2CID 158887449 .  
 138. “1.5ºC Küresel Isınma -” Erişim tarihi: 16 Şubat 2020 .
 139. Batı Afrika’da iklimsel ve çevresel değişiklikler karşısında kırsal toplumlar . Göstrm. Jouve). Marsilya: IRD Koşulları. 2017. ISBN 978-2-7099-2424-5. OCLC  1034784045 .
 140.  Collins, Jennifer M. (18 Mart 2011). “Afrika Üzerindeki Sıcaklık Değişkenliği”. Journal of Climate . 24 (14): 3649–3666. Bibcode : 2011JCli … 24.3649C . doi : 10.1175 / 2011JCLI3753.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 129446962.  
 141. Conway, Declan; Persechino, Aurelie; Ardoin-Bardin, Sandra; Hamandawana, Hamisai; Dieulin, Claudine; Mahé, Gil (1 Şubat 2009). “Yirminci Yüzyılda Sahra Altı Afrika’da Yağış ve Su Kaynakları Değişkenliği” . Hidrometeoroloji Dergisi . 10 (1): 41–59. Bibcode : 2009JHyMe..10 … 41C . doi : 10.1175 / 2008JHM1004.1 . ISSN 1525-755X . 
 142. “Güney Afrika Kalkınma Topluluğu :: İklim Değişikliğine Uyum”www.sadc.int Erişim tarihi: 8 Ağustos 2019 .
 143. Lesolle, D (2012). İklim değişikliği üzerine SADC politika belgesi: SADC üyesi için politika seçeneklerinin değerlendirilmesi belirtildi (PDF) .
 144. SADC’de iklim değişikliğine uyum: Su sektörü için bir Strateji(PDF) .
 145. “Doğu ve Güney Afrika’da İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma Programı (COMESA-EAC-SADC)” . Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Erişim tarihi: 8 Ağustos 2019 .
 146. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE AFRİKA STRATEJİSİ (PDF) . Afrika Birliği. 2014.
 147. Mbeki, Thabo (9 Temmuz 2002). “Afrika Birliği’nin Kuruluşu, 9 Temmuz 2002: AU Başkanı Thabo Mbeki’nin konuşması” . ABSA Stadyumu, Durban, Güney Afrika: africa-union.org. 3 Mayıs 2009 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 8 Şubat2009 .
 148. Kodjo, Tchioffo. “OAU Şartı, Addis Ababa, 25 Mayıs 1963-Afrika Birliği – Barış ve Güvenlik Dairesi” . Afrika Birliği, Barış ve Güvenlik Departmanı .
 149. Herbst, Jeffrey (1990). “Afrika’da Savaş ve Devlet”. Uluslararası Güvenlik . 14 (4): 117–139. doi : 10.2307 / 2538753 .
 150. The Economist, 28 Mart 2020, sayfa 7, ” Sonsuza dek savaşlar “.
 151. Sandbrook, Richard (1985) The Politics of Africa’s Economic Stagnation , Cambridge University Press. Passim
 152. “İnsani Gelişme Raporları – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı” . hdr.undp.org .
 153. “Dünya Bankası, Gelişmekte Olan Dünya İçin Yoksulluk Tahminlerini Güncelliyor” . Dünya Bankası. 26 Ağustos 2008. 19 Mayıs 2010 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010 .
 154. “Gelişmekte olan dünya düşündüğümüzden daha fakir, ancak yoksullukla mücadelede daha az başarılı değil” . Dünya Bankası. 23 Mart 2009 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 16 Nisan 2009 .
 155. Afrika 2004 ekonomik raporu: Afrika’nın küresel ekonomideki potansiyelini açığa çıkarmak (Temel oturum 28 Haziran – 23 Temmuz 2004), Birleşmiş Milletler
 156. “Neo-Liberalizm ve Afrika’nın Ekonomik ve Siyasi Geleceği” . Globalpolitician.com. 19 Aralık 2005. 31 Ocak 2010 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010 .
 157. “Kapitalizm – Afrika – Neoliberalizm, Yapısal Uyum ve Afrika Tepkisi” . Science.jrank.org. 20 Nisan 2010 tarihindeorjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010 .
 158. “Sahra Altı Afrika Hepsinin En Kötüsüyken Dünya Çapında Artan Yoksulların Sayısı” . Haftalık Türkçe. 29 Ağustos 2008. 24 Eylül 2008 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 7 Kasım2011 .
 159. “Zambiya’nın yaklaşan borç krizi Afrika’nın geri kalanı için bir uyarıdır” . The Economist Alındı 19 Eylül 2018 .
 160. Tausch, Arno (2018). “Küresel Değerler Haritalarında Afrika: Karşılaştırmalı Analizler, Son Dünya Değerleri Anket Verilerine Dayalı” (PDF) . doi : 10.2139 / ssrn.3214715 . S2CID 158596579 . SSRN 3214715 .   
 161. ” Afrika: Gelişmiş Ülkelerin Kıtadaki Kaldıraçları “. AllAfrica.com. 7 Şubat 2008
 162. Afrika, Çin’in yeni sınırı . Times Online . 10 Şubat 2008
 163. “DR Kongo anketi Afrika için çok önemlidir” . BBC . 16 Kasım 2006.
 164. Çin, Gine cuntası için 4.4 milyar dolarlık can simidi ile Afrika üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdı . Kere. 13 Ekim 2009 (abonelik gereklidir)
 165. Afrika On Yılı? . Ilmas Futehally. Stratejik Öngörü Grubu.
 166. Afrika Bir Nesil İçinde Kendini Besleyebilir, Uzmanlar Diyor” ,Science Daily , 3 Aralık 2010
 167. Afrika Nüfus Dinamikleri” . overpopulation.org.
 168. Afrika geçmiş ve gelecek nüfus Arşivlenen 24 Eylül 2015’teWayback Machine . Kaynak: Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Nüfus Bölümü (2013)
 169. Gladstone, Rick (29 Temmuz 2015). “Birleşmiş Milletler,” Hindistan Düşündüğünden Daha Yakında En Nüfuslu Ülke Olacak “diyor . The New York Times .
 170. “Afrika’nın tehlikeli bebek patlaması konusunda ne yapılmalı” . The Economist Alındı 26 Eylül 2018 .
 171. Luc-Normand Tellier (2009). Kentsel dünya tarihi: ekonomik ve coğrafi bir perspektif . PUQ. s. 204. ISBN 2-7605-1588-5 
 172. Pigmeler, istismarın rutin olduğu savaş bölgesinde hayatta kalma mücadelesi verir . Times Online . 16 Aralık 2004
 173. “Soru-Cevap: Berberiler” . BBC News . 12 Mart 2004 Erişim tarihi: 30 Aralık 2013 .
 174. “Sahra’nın Dilbilimsel Tarih Öncesi” Erişim tarihi: 31 Mayıs2020 .
 175. “Ülkemizi İstiyoruz” (3/10) . Time , 5 Kasım 1965
 176. Raimondo Cagiano De Azevedo (1994). Göç ve kalkınma işbirliği. . Avrupa Konseyi, s. 25. ISBN 92-871-2611-9 
 177. “Jungle Shipwreck” . Zaman 25 1960 Temmuz
 178. “Angola’dan Uçuş” , The Economist , 16 Ağustos 1975
 179. Portekiz – Göç , Eric Solsten, ed. Portekiz: Bir Ülke Araştırması. Washington: Kongre Kütüphanesi için GPO, 1993
 180. Holm, John A. (1989). Pidgins ve Creoles: Referanslar anketi . Cambridge University Press. s. 394. ISBN 978-0-521-35940-5.
 181. Güney Afrika: İnsanlar: Etnik Gruplar. CIA World Factbook
 182. “Afrika” . Dünya Kitap Ansiklopedisi . Chicago: World Book, Inc. 1989. ISBN 978-0-7166-1289-6.
 183. Naomi Schwarz, “Lübnan Göçmenler Boost Batı Afrika Ticaret”Arşivlenen de 24 Aralık 2011 Wayback Machine , VOANews.com 2007, 10 Temmuz
 184. “İnternette Afrika Dini” . Stanford Üniversitesi . 2 Eylül 2006 tarihinde orjinalinden arşivlendi .
 185. Onishi, Normitsu (1 Kasım 2001). “Afrika’da Yükselen Müslüman Gücü Nijerya’da ve Başka Yerlerde Rahatsızlığa Neden Oluyor”The New York Times 1 Mart 2009 alındı .
 186. “Afrika” . UNESCO. 2005. 2 Haziran 2008 tarihinde orjinalinden arşivlendi 1 Mart 2009 alındı .
 187. “Khoisan Dilleri” . Dil Gulper Erişim tarihi: 2 Ocak 2017 .
 188. Kofi-Tsekpo, Mawuli (2004). “Afrika’daki sağlık sistemlerinde geleneksel Afrika tıbbının kurumsallaşması”. Afrika Sağlık Bilimleri Dergisi . 11 (1–2): i – ii. doi : 10.4314 / ajhs.v11i1.30772 . ISSN 1022-9272 . PMID 17298111 .  
 189. Dunlop, David W. (Kasım 1975). “Afrika’daki” modern “sağlık sunum sistemlerine” alternatifler: Geleneksel sağlık sistemlerinin kamu politikası sorunları “. Sosyal Bilimler ve Tıp . 9 (11–12): 581–586. doi : 10.1016 / 0037-7856 (75) 90171-7 . ISSN 0037-7856 . PMID 817397 .  
 190. “Kıtalara ve ülkelere göre Dünya Nüfusu – Milletler Çevrimiçi Projesi” Alındı Mart 18 2015 . 
 191. Appiah A, Gates HL (2010). Afrika Ansiklopedisi . Oxford University Press. s. 8.^ “Global Fact Sheet”, Ortak Birleşmiş Milletler HIV ve AIDS Programı, 20 Kasım 2012
 192. “2012 Küresel AIDS Salgını Üzerine UNAIDS Raporu” (PDF) Erişim tarihi: 13 Mayıs 2013 .
 193. Stearns PN (2008). Modern Dünya Oxford Ansiklopedisi . Oxford University Press. s. 556.
 194.  “Pearsonhighered.com” (PDF) . 1 Mayıs 2015 tarihinde orjinalinden (PDF) arşivlendi .
 195. Freeborn, Odiboh (2005). “Afrika Sanatı ve Sanatçıları için Kimlik Krizi: Abayomi Kuaför Okulu Duyarlı Paradigması” . Gefame .
 196.  Fraser, Douglas; Cole, Herbert M. (2004). Afrika Sanatı ve Liderliği . Wisconsin Press Üniversitesi. s. 95. ISBN 978-0-299-05824-1.
 197. Okeke-Agulu, Çika (2015). Sömürge Sonrası Modernizm: Yirminci Yüzyıl Nijerya’da Sanat ve Dekolonizasyon . Duke University Press. s. 63. ISBN 978-0-8223-7630-9.
 198. Irele, F. Abiola; Gikandi, Simon, editörler. (2000). Afrika ve Karayip Edebiyatının Cambridge Tarihi . 1 . Cambridge University Press. doi : 10.1017 / CHOL9780521832755 . ISBN 9781139054638.
 199. Chikowero, Mhoze (2015). Sömürge Zimbabwe’de Afrika Müziği, Gücü ve Varlığı . Indiana University Press. s. 8. ISBN 9780253018090.
 200. Suzanne Blier : “Africa, Art, and History: An Introduction”, A History of Art in Africa , s. 15–19
 201. Kino, Carol (26 Ekim 2012). “Eser” Sanat Olduğunda “ . The New York Times Erişim tarihi: 12 Aralık 2014 .
 202. Breunig, S. 2014. Nok. Arkeolojik Bağlamda Afrika Heykeli.Afrika Magna Verlag, Frankfurt.
 203. Mitchell, Peter and Lane, Paul (2013) The Oxford Handbook of African Archaeology . Oxford University Press. s. 375. ISBN 0191626147 
 204. Henshilwood, Christopher S .; et al. (2011). “Güney Afrika, Blombos Mağarası’nda 100.000 Yıllık Aşı Boyası İşleme Atölyesi”. Bilim . 334 (6053): 219–222. Bibcode : 2011Sci … 334..219H . doi : 10.1126 / science.1211535 . PMID 21998386 . S2CID 40455940 .  
 205. McBrearty, Sally; Brooks, Allison (2000). “Devrim değildi: modern insan davranışının kökeninin yeni bir yorumu”. Journal of Human Evolution . 39 (5): 453–563. doi : 10.1006 / jhev.2000.0435 . PMID 11102266 .  
 206. Onur ve Fleming, 557
 207. Onur ve Fleming, 559–561
 208. Eglash Ron (1999). Afrika Fraktalleri Modern Hesaplama ve Yerli Tasarım . ISBN 978-0-8135-2613-3.
 209.  “Tarzların ve Türlerin Tanımları: Geleneksel ve Çağdaş Afrika Müziği” . CBMR . Columbia Üniversitesi Erişim tarihi: 3 Mart2016 .
 210. Estrella, Espie. “Afrika müziği” . Müzik Eğitimi . about.com Erişim tarihi: 1 Mart 2014 .
 211. Kubik, Gerhard, 1934- (1999). Afrika ve blues. Jackson, Miss .: Mississippi Üniversitesi Yayınları. ISBN 0-585-20318-0 . OCLC 44959610 
 212. Kariamu Galce-Asante, Afrika Dansı , Chelsea
 213. , Jacqui Malone, Blues’da Steppin ‘, Illinois Press Üniversitesi, 1996, s. 9. ISBN 0-252-022114 
 214. Welsh-Asante (2004), Afrika Dansı , s. 35.
 215. “Afrika’nın gösterişli basketbol sahalarını tanımak” . FIBA . 2 Eylül 2019 Erişim tarihi: 10 Aralık 2020 .
 216. Nxumalo, Lee (20 Aralık 2020). “Basketbolun bir sonraki sınırı Afrika’dır” . Yeni Çerçeve Erişim tarihi: 11 Ocak 2021 .
 217. BM kategorilerine / haritasına göre kıta bölgeleri.
 218. “IDB: Nüfusa Göre Sıralanan Ülkeler” . 28 Kasım 1999. 28 Kasım 1999’da orjinalinden arşivlendi.
 219. İspanyol Kanarya Adaları olan, Las Palmas de Gran Canariaolan Santa Cruz de Tenerife , eş başkentleri nedeniyle genellikle onların göreceli yakınlığı Kuzey Afrika’da bir parçası olarak kabul edilir Fas ve Batı Sahra ; nüfus ve alan rakamları 2001 yılı içindir.
 220. İspanyol exclave ait Ceuta Kuzey Afrika’da Fas’a tarafından karada çevrilidir; nüfus ve alan rakamları 2001 yılı içindir.
 221. Mısır , genellikleKuzey Afrika (BM bölgesi) ve Batı Asya’dakıtalararası bir ülke olarak kabul edilir; nüfus ve alan rakamları yalnızca Süveyş Kanalı’nın batısındaki Afrika kısmı içindir.
 222. Portekiz Madeira Adaları , Fas’a olan yakınlıkları nedeniyle genellikle Kuzey Afrika’nın bir parçası olarak kabul edilir; nüfus ve alan rakamları 2001 yılı içindir.
 223. İspanyol exclave ait Melilla’daki Kuzey Afrika’da Fas’a tarafından karada çevrilidir; nüfus ve alan rakamları 2001 yılı içindir.
 224. Batı Sahra toprakları Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti veFas’a aittir. SADR tarafından egemen bir devlet olarak tanınmaktadır Afrika Birliği . Fas , ülkenin tamamını Güney Eyaletleri olarak iddia ediyor. Fas, bölgenin 4 / 5’ini yönetirken, SADR 1 / 5’ini kontrol ediyor. Fas’ın bu bölgeye ilhakı uluslararası alanda tanınmadı.
 225. Bloemfontein Güney Afrika’nın yargı başkentidir, Cape Townyasama koltuğu ve Pretoria ülkenin idari merkezidir.
 226.  Yamoussoukro resmi başkentidir Fildişi Sahilleri ise, Abidjanolduğunu fiilen koltuk.