TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ

Tarih Değiştirme Çizgisi, 180° meridyeni, tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilir. Bu çizginin kutup noktaları arasında Pasifi k (Büyük) Okyanusu üzerinden geçtiği varsayılır. Bu çizginin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı 24 saattir. Ancak tarih değiştirme çizgisi 180° meridyeninin tam üzerinden geçmez. Bu çizgi, doğu ve batı tarafında bulunan bazı ada devletleri dikkate alınıp, küçük girinti ve çıkıntılar yapılarak zikzaklar şeklinde çizilmiştir (Harita 1.7.).

Güneşin Doğuşu ve Batışı

Dünya; batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş, doğudaki bir merkezde batıdakine göre erken doğar, erken batar.

Ads