KATOĞRAFYADA PROJEKSİYONLAR

Haritalar önceleri dikkatli arazi incelemelerine bağlı olarak yapılmaktaydı. Bugün ise modern haritalar, hava fotoğrafl arı ve uydulardan çekilen fotoğrafların bilgisayarlara aktarılmasıyla en az hata ile çizilmektedir. Ancak nasıl yapılırsa yapılsın, Dünya’nın küresel şeklinden dolayı bir yerin hatasız olarak düzlem üzerine aktarılması neredeyse imkânsızdır. Olabilecek hataları ve bozulmaları en aza indirebilmek ve küre üzerindeki yerleri doğru aktarabilmek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon yöntemleri denir.

Ads